Verwerken van persoonsgegevens

Door u te registreren voor dit webinar, gaat u (de deelnemer) akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen in verband met het webinar. Als u de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet indient, kunnen we uw registratie niet voltooien. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet met derden worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het NHG kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen.