Project Description

Albert Jan Kruiter

Keynotespreker

Albert Jan Kruiter is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Zijn doel is om de systeemwereld van wetten, regels, protocollen en financieringssystemen beter te laten aansluiten op de leefwereld van burgers, professionals, en de samenleving als geheel. Zijn medium is actieonderzoek: door maatschappelijke problemen op te lossen ontdekt hij waar het systeem beter kan. Hij werkt met zorgaanbieders, burgerinitiatieven, grote en kleine gemeenten, woningbouwcorporaties, verzekeraars en ministeries. Kruiter schreef daarover verschillende boeken.