Programma

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Keynote Doorleren

Spreker(s)

 • Marco Blanker, praktijkhoudend huisarts in Zwolle, hoofd van de vakgroep onderzoek huisartsgeneeskunde van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige zorg van het UMCG en hoogleraar huisartsgeneeskunde.  
 • Jochen Cals, praktijkhoudend huisarts in Sittard en hoogleraar Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.  

Beiden zijn kwartiermaker van het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, een samenwerkingsverband van alle afdelingen huisartsgeneeskunde in Nederland.   

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Bent u benieuwd hoe geavanceerde taaltoepassingen van AI (artificial intelligence) u kunnen helpen bij vragen in de spreekkamer? We maken tijdens deze keynote ook een ‘grote visite’ langs de belangrijkste resultaten uit huisartsgeneeskundige studies van het afgelopen jaar. Welke belangrijke bevindingen kunt u meteen in de spreekkamer toepassen? In een flits bent u bij. 

In het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde werken alle afdelingen huisartsgeneeskunde samen om huisartsen te ontzorgen in het meedoen aan wetenschappelijke studies. We vertellen u hier graag meer over en geven een kijkje naar de toekomst.  Ook vertellen we hoe u een ‘bullshit-radar’ ontwikkelt. Deze radar helpt u om meteen nee te zeggen tegen (bullshit) verzoeken; bijvoorbeeld om deel te nemen aan onderzoeken of data te delen. Lees meer in het interview.

Ook in ronde 2 12.00-12.45 uur 

Sessieronde 5

Spreker(s)

 • Lisette le Coq, kaderhuisarts Astma/COPD en docent huisartsopleiding Universiteit Utrecht 
 • Silke Moelands, praktijkondersteuner en Praktijkconsulent voor longziekten Zorggroep Unicum 

Pijler
Doen

Beschrijving

Spirometrie speelt een belangrijke rol bij goede zorg rond Astma en COPD. Uit onderzoek blijkt dat er zeer veel te verbeteren valt:  

 • slechts 10 % van de diagnoses astma wordt bevestigd met spirometrie terwijl dit verplicht is voor de diagnose  
 • spirometrie wordt slechts bij 37% gebruikt bij controles waar dat geïndiceerd is.  

Spirometrie is prima uitvoerbaar in uw praktijk. Goede samenwerking tussen huisarts en praktijkondersteuner is hiervoor noodzakelijk. Deze sessie geeft u handvatten om zelf uw longfunctie onderzoeken te beoordelen en/of te begrijpen wat het oordeel van de longarts is.  U gaat aan de slag met de interpretatie van spirometrie, geblazen in de huisartspraktijk.  

Na afloop weet u waar u op moet letten om de kwaliteit van een spirometrie te beoordelen en bent u in staat om de resultaten van de spirometrie op systematische wijze te interpreteren.   

Ook in ronde 4 14.00-14.45 uur  

Spreker(s)

 • Karen Konings, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten 
 • Andrew Oostindjer, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten 

Pijler
Doen

Beschrijving

Huisartsen twijfelen vaak over hun ECG vaardigheden. In 10 simpele stappen en rekening houdend met de situatie van uw patiënt kan iedere huisarts goed triëren over beleid. 

In deze sessie gaan we samen casussen oplossen. We hebben 10-tallen typische huisarts-ECG’s met valkuilen. U mag kiezen. 

Ook in ronde 1 11.00-11.45 uur 

Spreker(s)

Steven van de Vijver, huisarts in Amsterdam 

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Digitale zorg heeft het risico om in de praktijk gezondheidsverschillen te vergroten in plaats van te verkleinen. Daarom zijn we gestart met HealthEmove. We concentreren ons op digitale zorg voor kwetsbare groepen zoals vluchtelingen en ongedocumenteerden.  

Samen met de doelgroep hebben we een digitaal medisch dossier/PGO ontwikkeld. Hiermee kunnen ‘people on the move’ zelf hun medische voorgeschiedenis, die soms verspreid is over meerdere hulpverleners, bewaren en delen met zorgverleners naar keuze. Daarnaast kan men via HealthEmove digitaal zorg aanvragen bij verbonden zorgverleners. 

We vertellen u graag wat u met dit medisch dossier kunt.  

Spreker(s)

Dick Walstock, huisarts np, docent huisartsenopleiding Amsterdam UMC en documentairemaker

Pijler
Doen

Beschrijving

Wie zegt het niet tegen zijn patiënten? ‘Ik stel voor dat we even afwachten’. Het lijkt zo’n gemakkelijk advies en kost niks. Maar herken je ook de wat ontevreden geluiden van patiënten soms? Tja, de huisarts deed niks, ik moest maar afwachten zei de huisarts. 

Wat dóe je als huisarts eigenlijk als je voorstelt om af te wachten? Is afwachten ‘niks’ doen? Deze documentaire verkent het concept afwachten en zet aan tot discussie. 

Dick Walstock, zelf 30 jaar huisarts geweest, weet – in deze documentaire – door te dringen tot de kern van het denkproces van de huisarts. Een 5-tal huisartsen vertellen hoe ze risico’s afwegen, beslissingen nemen, hoe ze ook twijfelen, maar tóch durven om het even aan te zien. Ook ervaringen van patiënten en wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar het denkproces van de huisarts komt aan de orde. Na het zien van deze documentaire zult u nóóit meer gewoon afwachten!!! 

Na een korte inleiding wordt de documentaire (25 minuten) getoond. Erna gelegenheid tot vragen en discussie. 

Ook in ronde 4 14.00-14.45 uur 

Spreker(s)

Jan de Waard, huisarts in Kollum 

Pijler
Doen

Beschrijving

Echografie is al lang niet meer het exclusieve domein van de radiologie. Cardiologen en gynaecologen gebruiken dit al decennia.  Point of Care Echografie (POCUS) neemt snel toe bij SEH-artsen, internisten en sportartsen.   

POCUS is een kort echografisch onderzoek met gerichte vraagstelling waar je sneller en meer betrouwbaar belangrijke aandoeningen kunt uitsluiten of aantonen.   

Ik geef u een duidelijk beeld van de huidige mogelijkheden voor u als huisarts. Leer hoe POCUS het verschil kan maken in uw dagelijkse zorg voor uw patiënten!  

Ook in ronde 4 14.00-14.45 uur 

Spreker(s)

Petra Orsel, neuroloog MCL 

Pijler
Doen

Beschrijving

Een algemeen neurologisch onderzoek in 5 minuten, kan dat? Handvaten om snel en doelmatig meer richting te krijgen bij een lumboradiculair syndroom, Parkinson of PNP? Kom dan naar deze sessie.   

Het neurologisch onderzoek wordt vaak als lastig en tijdrovend gezien. In deze sessie laat ik zien hoe u simpel en in korte tijd een hoop nuttige informatie kan verkrijgen.   

Ook in ronde 4 14.00-14.45 uur 

Spreker(s)

 • Janita Minderhoud, kaderhuisarts ouderenzorg  
 • Brenda Ott, kaderhuisarts ouderenzorg  

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Tijdens deze sessie geven we handvatten voor het implementeren van integrale ouderenzorg in de praktijk.   

Maar we maken ook ruimte voor de vraag: hoe wil jij het liefst dokteren bij kwetsbare ouderen?  

Onderwerpen die aan bod komen:  

 • vroeg signalering van kwetsbaarheid  
 • multidomein analyse  
 • proactieve zorgplanning  
 • het opstellen van een zorgplan  
 • coördinatie van de zorg  

De basis voor de interactieve sessie is de ‘Handreiking kwetsbare ouderen thuis’  

Spreker(s)

 • Maartje Becks, kaderhuisarts Spoedzorg  
 • Maaike Groenewoudt kaderhuisarts Spoedzorg  
 • Anna Marije Hovenkamp, kaderhuisarts Spoedzorg  
 • Lisette Keppel, kaderhuisarts Spoedzorg  

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Het is tijd voor uw jaarlijkse opfriscursus spoedzorg vaardigheden! Kom in beweging met de SpoedHAG en spijker in hoog tempo uw kennis en kunde bij. Zo kunt u weer onder alle omstandigheden acuut zieke patiënten behandelen en ervaren waar uw acute vaardigheden nog oefening nodig hebben. 

Spreker(s)

 • Inge Heemstra, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG 
 • Jan Jansen, senior adviseur preventie en programmamanager kwaliteit in de praktijk NHG 
 • Janneke Stolker, huisarts  

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Er wordt vanuit de overheid steeds meer ingezet op leefstijl(preventie) voor de aanpak van gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Er komt ook in de zorg hiervoor steeds meer aandacht. Uiteindelijk moet het aanpakken van een ongezonde leefstijl een integraal onderdeel uitmaken van passende curatieve zorg voor mensen met fysieke en/of mentale klachten en ziekten. Kerntaken van de huisarts zijn het bieden van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.  
Het NHG heeft de Praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding in de huisartsenpraktijk ontwikkeld om hierin ondersteuning en handelingsperspectief te bieden. Kom naar deze sessie om te ontdekken hoe je deze praktijkhandleiding gebruikt om met preventie aan de slag te gaan en hoe je leefstijl ter sprake brengt. 

Spreker(s)

 • Ilonka Brugemann, kaderhuisarts Coaches voor Medici
 • Marije Visscher, kaderhuisarts Coaches voor Medici

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Iedereen kent de innerlijke criticus. Diens commentaar klinkt meestal niet fijn en komt vaak op ongelegen momenten. Wilt u uw innerlijke criticus op een andere manier leren kennen? Kom dan naar deze sessie! 

Spreker(s)

 • Cecile Koelink, huisarts in Dedemsvaart en Els Visser, huisarts in Groningen

Pijler
Doen

Beschrijving
De dermatoscoop is behulpzaam bij het diagnosticeren van huidafwijkingen in de huisartspraktijk.
In deze sessie leert u de grondbeginselen van de dermatoscopie bij enkele veel voorkomende huidafwijkingen in de huisartspraktijk. U krijgt theorie-onderwijs waarna we gaan oefenen aan de hand van foto’s.

Skills Lab

Een prolaps van de vaginavoorwand (cystocele) en/of uterus met klachten kan eenvoudig door de huisarts behandeld worden met een pessarium. We oefenen op fantomen met het plaatsen van een pessarium.

We nemen de anatomie, de indicaties en de uitvoering van schouder, knie, en triggerfinger injecties door. Ook is er ruimte om te oefenen op modellen.  

Aan bod komen o.a. de houding/technieken die gebruikt worden om een vrije ademweg te creeëren bij een kind tot 1 jaar en boven de 1 jaar. Ook is er aandacht voor de massagetechnieken. We zoomen in op de WHY en tot slot zal er aandacht zijn voor het gebruik van AED bij kinderen. 

In deze workshop bespreken we de pathofysiologie van BPPD, de laatste wetenschappelijke inzichten en de juiste uitvoering van de Dix-Hallpike en Epley-manoeuvre. Vervolgens zullen we deze manoeuvres uitgebreid samen oefenen.  

We gaan aan de slag met het oefenen van chirurgische vaardigheden op echte huiden. Als basis hebben we (trans-, intra- en subcutaan) hechten, maar u kunt ook andere ingrepen trainen.  

Een techniek om een grote mate van duidelijkheid te verkrijgen over de aard van een gepigmenteerde afwijking. Is het een melanocytaire afwijking of toch iets anders? Met dit 4 stappenplan leer je een simpele methode van beoordeling van naevi. 

Maak kennis met de echografie van de abdomen. Deze techniek stelt je in staat om de organen en de grote vaten van de boven- en onderbuik in beeld te brengen. Zo krijg je zicht op de grootte, structuur en de eventuele pathologische afwijkingen ervan. 

Oefenen van het plaatsen en verwijderen van IUD en Implanon.

Bij deze vaardigheid oefent u met het inbrengen en verwisselen van een verblijfskatheter.