Programma

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Keynote Doelmatigheid

Spreker(s)

Boukje Keijzer, Ontregelexpert en directeur 7Zebra’s

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Boukje Keijzer is gepromoveerd sociaal psycholoog en communicatiewetenschapper en al meer dan 20 jaar actief in het publieke domein. Zij ontwikkelde de methodiek ‘De regels en de rek’ om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Met haar Ontregelbus rijdt ze door Nederland om organisaties te helpen om zelf de regeldruk aan te pakken. Want tussen de regels is er veel meer ruimte dan u denkt.  

Huisartsen verzuipen bijna in de enorme administratielast. Soms opgelegd door de zorgverzekeraar, soms binnen de eigen organisatie ontstaan.   

Tijdens deze energieke en interactieve keynote van Boukje Keijzer krijgt u concrete handvatten aangereikt om ‘rek in de regels’ te vinden zonder het houvast dat ze bieden los te hoeven laten. Boukje houdt onze behoefte aan houvast tegen het licht, maar stelt ook de hang naar vrijheid en ruimte ter discussie.  

Haar methodiek ‘De regels en de rek’ biedt de perfecte basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Met zeven rekstrategieën als knoppen om aan te draaien om meer ruimte te creëren voor goede zorg. Met een flinke dosis creativiteit, een enorme hoeveelheid aanstekelijke energie en talloze voorbeelden laat ze zien dat het echt anders kan.  Lees meer in het interview.

 

Sessieronde 4

Spreker(s)

 • Lisette le Coq, kaderhuisarts Astma/COPD en docent huisartsopleiding Universiteit Utrecht
 • Silke Moelands, praktijkondersteuner en Praktijkconsulent voor longziekten Zorggroep Unicum

Pijler
Doen

Beschrijving

Spirometrie speelt een belangrijke rol bij goede zorg rond Astma en COPD. Uit onderzoek blijkt dat er zeer veel te verbeteren valt:   

 • slechts 10 % van de diagnoses astma wordt bevestigd met spirometrie terwijl dit verplicht is voor de diagnose   
 • spirometrie wordt slechts bij 37% gebruikt bij controles waar dat geïndiceerd is.   

Spirometrie is prima uitvoerbaar in uw praktijk. Goede samenwerking tussen huisarts en praktijkondersteuner is hiervoor noodzakelijk. Deze sessie geeft u handvatten om zelf uw longfunctie onderzoeken te beoordelen en/of te begrijpen wat het oordeel van de longarts is.  U gaat aan de slag met de interpretatie van spirometrie, geblazen in de huisartspraktijk.   

Na afloop weet u waar u op moet letten om de kwaliteit van een spirometrie te beoordelen en bent u in staat om de resultaten van de spirometrie op systematische wijze te interpreteren.    

Ook in ronde 5 15.30-16.15 uur 

Spreker(s)

 • Karen Konings, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
 • Andrew Oostindjer, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten

Pijler
Doorleren

Beschrijving

De introductie van SGLT2 geneesmiddelen biedt ineens nieuwe mogelijkheden bij de behandeling van hartfalen. U heeft beschikking over geneesmiddelen die u zelfstandig kan voorschrijven (óf in samenwerking met cardioloog).  Deze kunnen het verschil maken in de kwaliteit van leven van patiënten.   

Waar moet u rekening mee houden? Wat moet uw POH weten? En hoe regelt u die ZN-formulieren?     

Kaderartsen HVZ vertellen u graag meer. En we houden het lekker praktisch!  

Spreker(s)

 • Teske Egglij | aios huisartsgeneeskunde Amsterdamumc
 • Agnes Heerdink, psycholoog | docent huisartsopleiding UMCG
 • Tasja de Koning, huisarts | docent huisartsopleiding AMC

Landelijke werkgroep planetary health  

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

De WHO stelt dat de ecologische crisis een gezondheidscrisis is. Het wetenschappelijke bewijs dat klimaatverandering en milieuverontreiniging leidt tot steeds méér en andere zorgvragen is evident. De noodzaak en de urgentie om te verduurzamen is daarmee groter dan ooit. 75% van de huisartsen in opleiding vraagt om scholing hierover (LOVAH enquête, 2022).  

De landelijke projectgroep Planetary Health en duurzaamheid in de huisartsopleiding heeft samen met aios, opleiders, docenten en het MT van de 8 onderwijsinstituten een onderwijs toolbox gemaakt.  

 In deze sessie geeft de werkgroep een verdiepend vervolg aan de plenaire presentatie van Marjan Minnesma. Wat betekent de ecologische crisis voor de huisarts (i.o.)? Wat moet u kennen, kunnen en hoe moet u handelen? Bent u klaar om duurzaam te dokteren? Aan de hand van de vragen die leven, maakt u op een interactieve manier kennis met het gereedschap van de toolbox voor in uw duurzame dokterstas. 

Spreker(s)

Dick Walstock, huisarts np, docent huisartsenopleiding Amsterdam UMC en documentairemaker

Pijler
Doen

Beschrijving

Wie zegt het niet tegen zijn patiënten? ‘Ik stel voor dat we even afwachten’. Het lijkt zo’n gemakkelijk advies en kost niks. Maar herken je ook de wat ontevreden geluiden van patiënten soms? Tja, de huisarts deed niks, ik moest maar afwachten zei de huisarts.  

Wat dóe je als huisarts eigenlijk als je voorstelt om af te wachten? Is afwachten ‘niks’ doen? Deze documentaire verkent het concept afwachten en zet aan tot discussie.  

Dick Walstock, zelf 30 jaar huisarts geweest, weet – in deze documentaire – door te dringen tot de kern van het denkproces van de huisarts. Een 5-tal huisartsen vertellen hoe ze risico’s afwegen, beslissingen nemen, hoe ze ook twijfelen, maar tóch durven om het even aan te zien. Ook ervaringen van patiënten en wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar het denkproces van de huisarts komt aan de orde. Na het zien van deze documentaire zult u nóóit meer gewoon afwachten!!!  

Na een korte inleiding wordt de documentaire (25 minuten) getoond. Erna gelegenheid tot vragen en discussie.  

Ook in ronde 5 15.30-16.15 uur 

Spreker(s)

Jan de Waard, huisarts in Kollum

Pijler
Doen

Beschrijving

Echografie is al lang niet meer het exclusieve domein van de radiologie. Cardiologen en gynaecologen gebruiken dit al decennia.  Point of Care Echografie (POCUS) neemt snel toe bij SEH-artsen, internisten en sportartsen.

POCUS is een kort echografisch onderzoek met gerichte vraagstelling waar je sneller en meer betrouwbaar belangrijke aandoeningen kunt uitsluiten of aantonen.

Ik geef u een duidelijk beeld van de huidige mogelijkheden voor u als huisarts. Leer hoe POCUS het verschil kan maken in uw dagelijkse zorg voor uw patiënten!

Ook in ronde 5 15.30-16.15 uur 

Spreker(s)

Petra Orsel, neuroloog MCL

Pijler
Doen

Beschrijving

Een algemeen neurologisch onderzoek in 5 minuten, kan dat? Handvaten om snel en doelmatig meer richting te krijgen bij een lumboradiculair syndroom, Parkinson of PNP? Kom dan naar deze sessie.

Het neurologisch onderzoek wordt vaak als lastig en tijdrovend gezien. In deze sessie laat ik zien hoe u simpel en in korte tijd een hoop nuttige informatie kan verkrijgen.

Spreker(s)

Iris Groenenberg, kennisspecialist voeding en gezondheid Voedingscentrum

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Patiënten komen voortdurend in aanraking met informatie en adviezen over voeding. Of zoeken zelf naar nieuwe diëten of afvalmethodes. In de media leest u dagelijks over voeding en op social media volgt de ene dieethype na de andere.   

Hoe herkent u een misvatting over voeding? En hoe helpt u patiënten in deze wirwar van hypes en misvattingen rond voeding?  

Spreker(s)

 • Judy van Es, huisarts in Amsterdam en hoofd huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Eva Hoff, huisarts en hoofd studentenonderwijs UvA afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Feedback van patiënten is zeer waardevol voor de kwaliteit van zorg en waardevolle input voor life-long-learning in het continuum van arts-in opleiding tot ervaren arts.  

Patiënten-feedback bevordert:    

 • therapietrouw   
 • betrokkenheid patiënt  
 • emancipatie van de patiënt   
 • samenwerking tussen arts en patiënt  

   En het draagt bij aan betere gezondheidsuitkomsten en reductie van zorgkosten.   

Feedback van patiënten helpt artsen ook:   

 • bij het verhogen van de werktevredenheid   
 • ‘blinde vlekken’ minder blind te maken.  

   Helaas wordt feedback van patiënten nauwelijks expliciet ingezet in het leerproces van de arts in opleiding. Dat is een gemiste kans voor de arts in spé, want vooral tijdens het werkplekleren in stages en coassistentschappen zijn er kansen te benutten.   

Spreker(s)

 • Erik Bischoff, huisarts en senior-onderzoeker Radboudumc 
 • Hester van Bommel, promovendus Radboudumc en senior projectleider/adviseur Pharos 
 • Rob Weijers, taalambassadeur Stichting ABC 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

De organisatie van chronische zorg in de huisartsenpraktijk verandert van ketenzorg naar persoonsgerichte en integrale zorg. Meer tijd voor de patiënt, een ander gesprek en netwerkzorg zijn belangrijke nieuwe ingrediënten. Circa 30 tot 50% van de mensen met een chronische ziekte heeft een lage sociaaleconomische status. In deze groep kunnen medische problemen sterk beïnvloed worden door problemen in het sociale domein of door beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe zorgt u dat persoonsgericht en integraal werken ook bij hen aansluit? Aan de hand van lessen uit praktijkprojecten en met behulp van een ervaringsdeskundige geven wij uitleg en bieden wij praktische handvatten. 

Spreker(s)

 • Jacqueline Berends, kaderhuisarts diabetes 
 • Petra Elders, kaderhuisarts diabetes 
 • Florette Nagtegaal, kaderhuisarts diabetes 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

De diabeteszorg in de eerstelijn wordt grotendeels uitgevoerd door praktijkondersteuners en dat is een goede zaak.  Toch is het belangrijk om de samenwerking tussen huisarts en POH niet te onderschatten.  

Wat kan en wil u, als huisarts, zelf in deze zorg betekenen en welke kennis heeft u nodig?  

Met een interactieve kennisquiz geeft u uw rol als huisarts weer glans en werken we aan een duurzame diabeteszorg.  

Spreker(s)

 • Ilonka Brugemann, kaderhuisarts Coaches voor Medici 
 • Marije Visscher, kaderhuisarts Coaches voor Medici 

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Iedereen kent de innerlijke criticus. Diens commentaar klinkt meestal niet fijn en komt vaak op ongelegen momenten. Wilt u uw innerlijke criticus op een andere manier leren kennen? Kom dan naar deze sessie! 

Skills Lab

Een prolaps van de vaginavoorwand (cystocele) en/of uterus met klachten kan eenvoudig door de huisarts behandeld worden met een pessarium. We oefenen op fantomen met het plaatsen van een pessarium.

We nemen de anatomie, de indicaties en de uitvoering van schouder, knie, en triggerfinger injecties door. Ook is er ruimte om te oefenen op modellen.  

Aan bod komen o.a. de houding/technieken die gebruikt worden om een vrije ademweg te creeëren bij een kind tot 1 jaar en boven de 1 jaar. Ook is er aandacht voor de massagetechnieken. We zoomen in op de WHY en tot slot zal er aandacht zijn voor het gebruik van AED bij kinderen. 

In deze workshop bespreken we de pathofysiologie van BPPD, de laatste wetenschappelijke inzichten en de juiste uitvoering van de Dix-Hallpike en Epley-manoeuvre. Vervolgens zullen we deze manoeuvres uitgebreid samen oefenen.  

We gaan aan de slag met het oefenen van chirurgische vaardigheden op echte huiden. Als basis hebben we (trans-, intra- en subcutaan) hechten, maar u kunt ook andere ingrepen trainen.  

Een techniek om een grote mate van duidelijkheid te verkrijgen over de aard van een gepigmenteerde afwijking. Is het een melanocytaire afwijking of toch iets anders? Met dit 4 stappenplan leer je een simpele methode van beoordeling van naevi. 

Maak kennis met de echografie van de abdomen. Deze techniek stelt je in staat om de organen en de grote vaten van de boven- en onderbuik in beeld te brengen. Zo krijg je zicht op de grootte, structuur en de eventuele pathologische afwijkingen ervan. 

Oefenen van het plaatsen en verwijderen van IUD en Implanon.

Bij deze vaardigheid oefent u met het inbrengen en verwisselen van een verblijfskatheter.