Programma

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Keynote Doen

Spreker(s)

Joyce Sombroek, huisarts, wereld-, en Olympisch kampioen en tweevoudig beste keepster van de wereld in hockey 

Pijler
Doen

Beschrijving

In het kort:  

Joyce Sombroek heeft met het Nederlands hockeyteam alle prijzen gewonnen die er zijn en werkt nu met veel plezier als huisarts. Aan de hand van anekdotes gaat ze in op de parallellen tussen de huisartsenzorg en topsport. Ze geeft een uniek kijkje achter de schermen en gaat in op:  

 • mindset 
 • teambuilding en  
 • presteren onder druk  

Wat is nou een echte winnaarsmentaliteit? Hoe bouwt u een winnend team in uw praktijk? En hoe kunt u blijven presteren in uitdagende omstandigheden? Ze legt hierbij de link naar specifieke situaties en geeft concrete tips. Uiteindelijk maakt de kracht van je team het verschil. Lees meer in het interview. 

Sessieronde 3

Spreker(s)

 • Lia Boelman, huisarts in Beetsterzwaag en wetenschappelijk medewerker NHG
 • Judith Poldervaart, huisarts in Utrecht en wetenschappelijk medewerker NHG

Pijler
Doorleren

Beschrijving

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren en Diepveneuze trombose en longembolie zijn herzien. Krijg een update over de belangrijkste wijzigingen voor uw praktijk. Kom meer te weten over de nieuwe beslisregel voor longembolie, welk bloedonderzoek zinvol is, en wanneer een echo toegevoegde waarde heeft. Meestal heeft een DOAC de voorkeur bij een indicatie voor antistolling: maar wat zijn de uitzonderingen? 

Spreker(s)

Diana Lucassen, huisarts in Vinkeveen

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Diana wil graag aan huisartsen laten zien hoe gemakkelijk het is om duurzame stappen te nemen. Diana: “Het is me duidelijk geworden dat huisartsen graag willen verduurzamen, maar dat ze ontzorgd willen worden. Het e-boek “De Groene Huisartsenpraktijk” over dit thema is mooi, maar een brug te ver.” 

Daarom heeft Diana een concept QuickScan Duurzame Huisartsenpraktijk ontwikkeld en verder uitgewerkt met het NHG en Stimular. Aan de hand van deze QuickScan Duurzame Huisartsenpraktijk krijgt u handvatten om aan de slag te gaan. 

Ook in ronde 2 12.00-12.45 uur

Spreker(s)

 • Juliette Matijssen, arts en lid van De Groene Zorg Alliantie
 • Margarita Vossen, huisarts en lid van De Groene Huisarts

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

In deze interactieve sessie gaan we in op uw rol als huisarts in gezondheid van uw patiënten. Wat is uw rol? Gezondheid is iets intiems en complex. Het is intiem omdat het ons allemaal aangaat en het belangrijke momenten in onze levens raakt. Als huisarts zien we belangrijke momenten in de levens van anderen. Tegelijkertijd is het complex: slechts 20% van wat gezondheid beïnvloed, ligt bij de zorg. Andere determinanten liggen in de politieke keuzes die we maken: wat is het niveau van onderwijs en gelijkheid in onze maatschappij? Leven we in een gezonde en duurzame omgeving? Heeft iedereen toegang tot een huis, gezond water en voedsel? Omdat je als arts de gevolgen van die maatschappelijke keuzes in de praktijk tegenkomt, is het belangrijk om je ook binnen gezondheidsbeleid te kunnen positioneren. Deze sessie gaat over de Sustainable Development Goals, een breed raamwerk opgesteld door de VN, waarin elke doelstelling raakt aan gezondheid. 

We gaan in op de maatschappelijke rol van de arts, over hoe artsen in de geschiedenis eerder verandering brachten, en of én hoe de huidige generatie aan artsen dat kan en/of moet doen. 

Spreker(s)

 • Evelyn Brakema, projectleider werkgroep en huisarts i.o.
 • Lisa de Jonge – ’t Hoen, docent | gedragswetenschapper huisartsopleiding Erasmus MC
 • Liesbeth Timmermans, wetenschappelijk docent eerstelijnsgeneeskunde Radboud UMC

Landelijke werkgroep planetary health

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

In het kort:  

De WHO stelt dat de ecologische crisis een gezondheidscrisis is. Het wetenschappelijke bewijs dat klimaatverandering en milieuverontreiniging leidt tot steeds méér en andere zorgvragen is evident. De noodzaak en de urgentie om te verduurzamen is daarmee groter dan ooit. 75% van de huisartsen in opleiding vraagt om scholing hierover (LOVAH enquête, 2022). 

De landelijke projectgroep Planetary Health en duurzaamheid in de huisartsopleiding heeft samen met aios, opleiders, docenten en het MT van de 8 onderwijsinstituten een onderwijs toolbox gemaakt. 

In deze sessie geeft de werkgroep een verdiepend vervolg aan de plenaire presentatie van Marjan Minnesma. Wat betekent de ecologische crisis voor de huisarts (i.o.)? Wat moet u kennen, kunnen en hoe moet u handelen? Bent u klaar om duurzaam te dokteren? Aan de hand van de vragen die leven, maakt u op een interactieve manier kennis met het gereedschap van de toolbox voor in uw duurzame dokterstas. 

Spreker(s)

Bart van Pinxteren, huisarts en CMIO in Utrecht

Pijler

Doorleren

Beschrijving

Slaapstraat is een op de NHG-Standaard gebaseerd zorgprogramma dat huisartsen faciliteert bij de aanpak van slaapproblemen. Tijdens de interactieve sessie licht ik aan de hand van casuïstiek de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende slaapstoornissen toe. 

Spreker(s)

 • Erno Herder, stress en burn-out coach 
 • Lucia van Vliet, huisarts in Noordwijkerhout 

Pijler

Duurzaamheid

Beschrijving

Burn-outklachten in de zorg zijn een groot probleem. Hoe kunnen we ons werk leuker, lichter, of juist uitdagender maken? Daarvoor is de Healthy Mind Platter(HMP).  

Zoals de maaltijdschijf ons vertelt wat een lichaam nodig heeft om in evenwicht te blijven geeft de HMPaan welke ingrediënten en activiteiten nodig zijn om een vitale veerkrachtige geest te houden.  

Deze 7 ingrediënten: time-in, sleeptime, focus time, connecting time, downtime, fysical time, play time aangevuld met een 8ste: earth, vormen de basis.. 

We leggen uit waarom deze 8 ingrediënten belangrijk zijn, kijken naar onze eigen vitaliteit in relatie tot deze HMP en we genereren ideeën voor verandering. U wordt aangespoord om over uw eigen vitaliteit na te denken en stappen te zetten om deze veranderingen door te gaan voeren. 

Ook in ronde 2 12.00-12.45 uur 

Spreker(s)

 • Serge Dijkgraaf, huisarts in Amsterdam
 • Jeanette Verhoeven, begeleidingskundige/coach voor medici

Pijler

Duurzaamheid

Beschrijving

Gedragsveranderprocessen ten behoeve van behoud van werkplezier in de huidige lastige werkcontext, hoe doet u dat?

Tijdens deze sessie maken we hiervoor gebruik van principes uit de Acceptance & Commitment therapie.

U krijgt handvaten om:

 • uw eigen vermijding (bv te hard werken!) onder ogen te zien en
 • de regie te pakken en concreet vorm te geven aan gedragsveranderprocessen ten behoeve van uw werkplezier.

De sessie levert ‘tools’ die u kunt gebruiken om morgen aan het werk te gaan met deze complexe veranderprocessen op individueel en/of op teamniveau.

Ook in ronde 2 12.00-12.45 uur 

Spreker(s)

Bart Timmers, huisarts in ‘s-Heerenberg 

Pijler

Doelmatigheid

Beschrijving

Nederland telt 5 miljoen kenniswerkers, waartoe ook huisartsen behoren. Digitale fitheid is een beweging die tijd, energie en slagkracht wil terugwinnen. De focus ligt hierbij op 5 pijlers:  

 1. Digitaal bewustzijn 
 2. Digitale hygiëne 
 3. Digitale vaardigheid 
 4. Persoonlijk kennismanagement en  
 5. Persoonlijke groei (met ondersteuning van technologie) 

 Waarom zijn deze pijlers zo belangrijk? En wat betekenen deze pijlers voor het dagelijks werk van u, als huisarts? Bart Timmers is huisarts in ‘s-Heerenberg en enthousiast ambassadeur van de beweging gaat onder andere in op deze vragen. Doelmatig dokteren met pit? Word digitaal fit! 

Spreker(s)

 • Boukje van Dijk, huisarts/kaderhuisarts spoedzorg, Radboudumc en Schola Medica
 • Monique Hectors, onderwijskundig adviseur & teamleider ontwikkeling en beheer Schola Medica)
 • Rose-Anne Dotinga, designer behaviour & play, IJsfontein

Pijler

Doelmatigheid

Beschrijving

Radboudumc heeft met onderwijscentrum Schola Medica en game-ontwikkelaar IJsfontein de Triagegame ontwikkeld. Het spel is web-based, gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard en is voor iedereen toegankelijk.  

Tijdens deze sessie komen onder meer ontwikkeling van het spel en de toepassings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan de orde. Natuurlijk krijgen deelnemers ook de kans om het spel te spelen en te ervaren hoe triage werkt. Lukt het om de patiënten de juiste zorg aan te bieden, op het juiste moment en op de juiste plek? Kom naar deze sessie en ervaar het! 

Spreker(s)

 • Jacintha van Balen, huisarts in Utrecht en programmaleider Richtlijnen NHG
 • Jako Burgers, huisarts in Gorinchem, medisch adviseur NHG en hoogleraar persoonsgerichte zorg Maastricht

Pijler

Doelmatigheid

Beschrijving

Sinds de ontdekking van de vitamines is de betekenis ervan nog steeds ongekend hoog. Ernstig vitaminegebrek komt nauwelijks meer voor. Toch worden vitaminebepalingen, met name vitamine D en B12, nog steeds veelvuldig aangevraagd door de huisarts. Soms op verzoek van de patiënt.   

In de LESA laboratoriumdiagnostiek zijnde indicaties beschreven voor vitamine D en vitamine B12 diagnostiek. In deze sessie gaan we na wat de redenen zijn om de aanbevelingen wel of niet op te volgen en leren we van elkaar hoe deze richtlijn kan helpen om persoonsgerichte zorg toe te passen. 

Spreker(s)

 • Marc Bruijnzeels, associate professor population health management aan Health Campus Den Haag
 • Naomi Minderhout, huisarts in Den Haag en Medisch manager acute zorg Hadoks
 • Irene Slootweg, onderwijsadviseur eerstelijnsgeneeskunde LUMC
 • Hedwig Vos, huisarts en hoofd huisartsopleiding LUMC

Pijler

Doelmatigheid

Beschrijving

Op dit moment krijgen patiënten, als zij zelf met een zorgvraag komen, vaak reactieve zorg.  

Op welke manier kunnen we meer proactief zijn en ons richten op risico’s in de patiëntenpopulatie? Wat als je veel meer vanuit de verschillende behoeften kijkt in plaats van een one size fits all? Wat als wij ook naar de sociale determinanten van gezondheid kijken?  

De context en sociaaleconomische positie waarin iemand zich bevindt zijn zeer bepalend voor de oorzaken en gevolgen van gezondheidsproblemen. Onderzoek laat zien dat voorlichting en zorg in een Gezamenlijk Medisch Consult zeer effectief zijn. Het stelt de zorgverlener in staat om patiënten voorlichting op maat te geven. Dit leidt tot een afname van het aantal herhaalconsulten. We vertellen u hier graag meer over, wisselen best practices uit en komen met aanbevelingen om mee aan de slag te gaan in de praktijk. 

om de aanbevelingen wel of niet op te volgen en leren we van elkaar hoe deze richtlijn kan helpen om persoonsgerichte zorg toe te passen. 

Skills Lab

Een prolaps van de vaginavoorwand (cystocele) en/of uterus met klachten kan eenvoudig door de huisarts behandeld worden met een pessarium. We oefenen op fantomen met het plaatsen van een pessarium.

We nemen de anatomie, de indicaties en de uitvoering van schouder, knie, en triggerfinger injecties door. Ook is er ruimte om te oefenen op modellen.  

Aan bod komen o.a. de houding/technieken die gebruikt worden om een vrije ademweg te creeëren bij een kind tot 1 jaar en boven de 1 jaar. Ook is er aandacht voor de massagetechnieken. We zoomen in op de WHY en tot slot zal er aandacht zijn voor het gebruik van AED bij kinderen. 

In deze workshop bespreken we de pathofysiologie van BPPD, de laatste wetenschappelijke inzichten en de juiste uitvoering van de Dix-Hallpike en Epley-manoeuvre. Vervolgens zullen we deze manoeuvres uitgebreid samen oefenen.  

We gaan aan de slag met het oefenen van chirurgische vaardigheden op echte huiden. Als basis hebben we (trans-, intra- en subcutaan) hechten, maar u kunt ook andere ingrepen trainen.  

Een techniek om een grote mate van duidelijkheid te verkrijgen over de aard van een gepigmenteerde afwijking. Is het een melanocytaire afwijking of toch iets anders? Met dit 4 stappenplan leer je een simpele methode van beoordeling van naevi. 

Maak kennis met de echografie van de abdomen. Deze techniek stelt je in staat om de organen en de grote vaten van de boven- en onderbuik in beeld te brengen. Zo krijg je zicht op de grootte, structuur en de eventuele pathologische afwijkingen ervan. 

Oefenen van het plaatsen en verwijderen van IUD en Implanon.

Bij deze vaardigheid oefent u met het inbrengen en verwisselen van een verblijfskatheter.