Programma

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Keynote Doorleren

Spreker(s)

 • Marco Blanker, praktijkhoudend huisarts in Zwolle, hoofd van de vakgroep onderzoek huisartsgeneeskunde van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige zorg van het UMCG en hoogleraar huisartsgeneeskunde.   
 • Jochen Cals, praktijkhoudend huisarts in Sittard en hoogleraar Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.   

Beiden zijn kwartiermaker van het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, een samenwerkingsverband van alle afdelingen huisartsgeneeskunde in Nederland.   

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Bent u benieuwd hoe geavanceerde taaltoepassingen van AI (artificial intelligence) u kunnen helpen bij vragen in de spreekkamer? We maken tijdens deze keynote ook een ‘grote visite’ langs de belangrijkste resultaten uit huisartsgeneeskundige studies van het afgelopen jaar. Welke belangrijke bevindingen kunt u meteen in de spreekkamer toepassen? In een flits bent u bij.  

In het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde werken alle afdelingen huisartsgeneeskunde samen om huisartsen te ontzorgen in het meedoen aan wetenschappelijke studies. We vertellen u hier graag meer over en geven een kijkje naar de toekomst.  Ook vertellen we hoe u een ‘bullshit-radar’ ontwikkelt. Deze radar helpt u om meteen nee te zeggen tegen (bullshit) verzoeken; bijvoorbeeld om deel te nemen aan onderzoeken of data te delen.   Lees meer in het interview.

Sessieronde 2

Spreker(s)

Jettie Bont, huisarts in Amsterdam en hoofd afdeling huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Het is niet alleen inspirerend en leerzaam om uw eigen werk als huisarts gespiegeld te krijgen en te bespreken met collega’s. Het blijkt ook daadwerkelijk te leiden tot kwaliteitsverbetering. Dit kan met De Spiegelaar, een manier om uw HIS-data gespiegeld te krijgen.  

Deelnemende huisartsen ondervonden hoe HIS-spiegelinformatie zowel confronterend als constructief was. Discussies met collega’s zijn waardevol en motiverend! Doe mee met deze sessie en ervaar de meerwaarde van De Spiegelaar.   

Deze tool is ontwikkeld samen met de huisartsen van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde van Amsterdam. 

Spreker(s)

Diana Lucassen, huisarts in Vinkeveen 

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Diana wil graag aan huisartsen laten zien hoe gemakkelijk het is om duurzame stappen te nemen. Diana: “Het is me duidelijk geworden dat huisartsen graag willen verduurzamen, maar dat ze ontzorgd willen worden. Het e-boek “De Groene Huisartsenpraktijk” over dit thema is mooi, maar een brug te ver.” 

Daarom heeft Diana een concept QuickScan Duurzame Huisartsenpraktijk ontwikkeld en verder uitgewerkt met het NHG en Stimular. Aan de hand van deze QuickScan Duurzame Huisartsenpraktijk krijgt u handvatten om aan de slag te gaan. 

Spreker(s)

 • Claudine van Lith, huisarts in Olst (De groene huisarts)
 • Jessie Neffke, huisarts in Utrecht (De groene huisarts)

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Hoe beperkt u de milieu-impact van medicijnen? De huisarts schrijft 80% van alle recepten uit. Medicijnverspilling in de eerste lijn verkleinen kan daarom een grote impact hebben. Tijdens deze sessie bieden wij u handvatten om zelf, als praktijkhouder en ook als niet-praktijkhoudend huisarts,  aan de slag te gaan en er zelfs plezier in te krijgen.  

Onderwerpen als medicijnverspilling, waterleven, nieuwe ontwikkelingen, de (on)mogelijkheden van  heruitgifte en samenwerking met de apotheek passeren in een interactieve vorm de revue. We kijken naar de positie van de huisarts in de medicatieketen. Door vragen en stellingen krijgt u inzicht in de problematiek en welke rol u kan spelen bij het verminderen van de milieulast van medicatie.  Welke ervaring heeft u met dit onderwerp? Welke kennis ontbreekt? Wat heeft u nodig om aan de slag te gaan? 

Tot slot bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden met mooie en hoopgevende resultaten. De huisarts kan verschil maken!  

Spreker(s)

Ulrich Schultz, huisarts in Deurne en lean consultant

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Met de Lean methode worden knelpunten in uw praktijk benaderd als processen. Onder het knelpunt ‘drukte aan de telefoon’ of ‘drukte in mijn agenda’ gaan veel processtappen schuil die vaak niet zichtbaar zijn, maar wel onnodig veel tijd kosten.   

Door deze manier van werken houdt u meer tijd over voor directe patiëntenzorg. Tijdens de sessie maakt u kennis met de 5 Lean principes, de 8 verspillingen en werkplekmanagement.    

Spreker(s)

Indra Wamelink, huisarts in Amsterdam

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Duurzame inzetbaarheid van huisartsen vereist werkplezier en voldoening.  

Leer hoe je door ‘Anders Luisteren’ motivatie, verbinding en een bruisende energie creëert in uw consulten. ‘Anders Luisteren’ verlegt de focus van medische zorgvraag naar menselijke behoefte. Het helpt om snel en doeltreffend duidelijk te krijgen wat het doel is dat de patiënt nastreeft. Daar is iedereen mee geholpen. De patiënt doordat hij begrip en erkenning krijgt voor zijn klachten én in zijn kracht wordt gezet deze op te lossen. De huisarts doordat het prettig samenwerkt met een dankbare, gemotiveerde patiënt en het voldoening geeft om van betekenis te zijn door echte impact op het welzijn van de ander. 

Ook in Ronde 1 11.00-11.45 uur 

Spreker(s)

 • Erno Herder, stress en burn-out coach
 • Lucia van Vliet, huisarts in Noordwijkerhout

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Burn-outklachten in de zorg zijn een groot probleem. Hoe kunnen we ons werk leuker, lichter, of juist uitdagender maken? Daarvoor is de Healthy Mind Platter(HMP).   

Zoals de maaltijdschijf ons vertelt wat een lichaam nodig heeft om in evenwicht te blijven geeft de HMPaan welke ingrediënten en activiteiten nodig zijn om een vitale veerkrachtige geest te houden.   

Deze 7 ingrediënten: time-in, sleeptime, focus time, connecting time, downtime, fysical time, play time aangevuld met een 8ste: earth, vormen de basis.. 

We leggen uit waarom deze 8 ingrediënten belangrijk zijn, kijken naar onze eigen vitaliteit in relatie tot deze HMP en we genereren ideeën voor verandering. U wordt aangespoord om over uw eigen vitaliteit na te denken en stappen te zetten om deze veranderingen door te gaan voeren.  

Ook in ronde 3 13.00-13.45 uur 

Spreker(s)

 • Serge Dijkgraaf, huisarts in Amsterdam
 • Jeanette Verhoeven, begeleidingskundige/coach voor medici

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Gedragsveranderprocessen ten behoeve van behoud van werkplezier in de huidige lastige werkcontext, hoe doet u dat?

Tijdens deze sessie maken we hiervoor gebruik van principes uit de Acceptance & Commitment therapie.

U krijgt handvaten om:

 • uw eigen vermijding (bv te hard werken!) onder ogen te zien en
 • de regie te pakken en concreet vorm te geven aan gedragsveranderprocessen ten behoeve van uw werkplezier.

De sessie levert ‘tools’ die u kunt gebruiken om morgen aan het werk te gaan met deze complexe veranderprocessen op individueel en/of op teamniveau.

Spreker(s)

 • Gert Baas, openbaar apotheker in Vleuten, junior-onderzoeker SIR Institute
 • Henk-Frans Kwint, openbaar apotheker in Academische apotheek Stevenshof, senior-onderzoeker SIR Institute
 • Monique Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk medewerker farmacotherapie NHG
 • Amanda van Walraven, apotheker en programmaleider farmacotherapie a.i. NHG

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

In 2022 kreeg 70% van de bevolking een geneesmiddel via de huisarts. Een deel daarvan is voor chronisch gebruik. Richtlijnen beschrijven vaak helder het starten van medicatie, maar minder vaak het stoppen. Er komt een moment dat stoppen of minderen beter past bij de gezondheidssituatie van de patiënt, in het bijzonder bij (kwetsbare) ouderen.   

Door middel van casuïstiek en interactieve elementen nemen we u mee in het verantwoord minderen en afbouwen van medicatie. Daarbij gebruiken we de module Minderen en stoppen van medicatie en de bijbehorende kennisdocumenten bij de MDR Polyfarmacie bij ouderen. Wat kunt u doen en met wie kunt u samenwerken? En wat vinden uw patiënten eigenlijk belangrijk?  

Ook in ronde 1 11.00-11.45uur 

Spreker(s)

 • Bahar Golchehr, waarnemend huisarts en expertdocent Diversiteit eerstelijns geneeskunde Radboudumc 
 • Fatima Özer-Büyükçetin, waarnemend huisarts en expertdocent Diversiteit eerstelijns geneeskunde Radboudumc

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Palliatieve zorg verlenen in een andere culturele context geeft u inzicht in een andere cultuur. Dat  kan boeiend zijn, maar ook ingewikkeld. Soms is er een taal- en/of cultuurbarriére waardoor je misschien op een andere manier zorg verleent dan u zou willen. Hoe kunt u dit, als huisarts,   overbruggen? Dat vertel ik u graag tijdens deze sessie.   

Ook in ronde 1 11.00-11.45 uur 

Spreker(s)

 • Cecile Koelink, huisarts in Dedemsvaart en Els Visser, huisarts in Groningen

Pijler
Doen

Beschrijving

De dermatoscoop is behulpzaam bij het diagnosticeren van huidafwijkingen in de huisartspraktijk.
In deze sessie leert u de grondbeginselen van de dermatoscopie bij enkele veel voorkomende huidafwijkingen in de huisartspraktijk. U krijgt theorie-onderwijs waarna we gaan oefenen aan de hand van foto’s.

Spreker(s)

 • Kristel van Dijk, praktijkverpleegkundige en wetenschappelijk medewerker NHG  
 • Paulien Schuttinga, praktijkmanager en wetenschappelijk medewerker NHG  
 • Jessica Merkx, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG  

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Investeren in kwaliteit… hoe doet u dat en vanuit welke motivatie? In deze sessie nemen we u mee op reis door de praktijk. Bijna alles wat u als huisartsenteam doet, raakt namelijk aan kwaliteit van zorg.   

Wat zijn de aandachtspunten vanuit uw praktijk en wat vinden uw patiënten belangrijk? Heeft u zicht op wat goed gaat of beter zou kunnen? Wat moet er nu eigenlijk en waar wilt u met uw team gemotiveerd mee aan de slag gaan? Keuzestress, tijdgebrek of niet weten hoe? De kwaliteitsreis biedt handvaten. We laten het u graag zien in deze sessie!  

Skills Lab

Een prolaps van de vaginavoorwand (cystocele) en/of uterus met klachten kan eenvoudig door de huisarts behandeld worden met een pessarium. We oefenen op fantomen met het plaatsen van een pessarium.

We nemen de anatomie, de indicaties en de uitvoering van schouder, knie, en triggerfinger injecties door. Ook is er ruimte om te oefenen op modellen.  

Aan bod komen o.a. de houding/technieken die gebruikt worden om een vrije ademweg te creeëren bij een kind tot 1 jaar en boven de 1 jaar. Ook is er aandacht voor de massagetechnieken. We zoomen in op de WHY en tot slot zal er aandacht zijn voor het gebruik van AED bij kinderen. 

In deze workshop bespreken we de pathofysiologie van BPPD, de laatste wetenschappelijke inzichten en de juiste uitvoering van de Dix-Hallpike en Epley-manoeuvre. Vervolgens zullen we deze manoeuvres uitgebreid samen oefenen.  

We gaan aan de slag met het oefenen van chirurgische vaardigheden op echte huiden. Als basis hebben we (trans-, intra- en subcutaan) hechten, maar u kunt ook andere ingrepen trainen.  

Een techniek om een grote mate van duidelijkheid te verkrijgen over de aard van een gepigmenteerde afwijking. Is het een melanocytaire afwijking of toch iets anders? Met dit 4 stappenplan leer je een simpele methode van beoordeling van naevi. 

Maak kennis met de echografie van de abdomen. Deze techniek stelt je in staat om de organen en de grote vaten van de boven- en onderbuik in beeld te brengen. Zo krijg je zicht op de grootte, structuur en de eventuele pathologische afwijkingen ervan. 

Oefenen van het plaatsen en verwijderen van IUD en Implanon.

Bij deze vaardigheid oefent u met het inbrengen en verwisselen van een verblijfskatheter.