Programma

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Keynote Duurzaamheid

Spreker(s)
Marjan Minnesma, directeur en oprichter van Stichting Urgenda 

Pijler
Duuzaamheid

Beschrijving

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De World Health Organization heeft alle artsen wereldwijd opgeroepen het goede voorbeeld te gaan geven. Ook de nieuwe KNMG Gedragscode voor artsen stelt dat artsen zich inzetten voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld. 

Willen we in Nederland gezond leven en gezond blijven, is binnen 10 jaar een grote omslag nodig. En dat kan! Welke invloed heeft u, als huisarts, op het klimaat? Marjan Minnesma schetst de urgentie, maar geeft ook de oplossing. 

Artsen; spreek u dus uit en kom in actie! Lees meer in het interview.

Sessieronde 1

Spreker(s)
Karolien van den Brekel – Dijkstra, huisarts in Utrecht, trainer Positieve Gezondheid en directeur Positive Health international 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Met persoonsgerichte zorg het andere gesprek vormgeven in uw praktijk. Iedereen heeft inmiddels wel van Positieve Gezondheid gehoord, maar hoe past u dit toe in uw praktijk?  

Met praktijkvoorbeelden en handvatten voor implementatie in de praktijk wordt u geïnspireerd over concrete toepassing van Positieve Gezondheid gesprekken in de spreekkamer met patiënten vanaf 8 jaar tot het levenseinde, maar ook over het gezamenlijk kader voor samenwerking met uw team en in uw wijk. Hoe kunt u echt aansluiten bij de patiënten en zelfregie stimuleren? Wat zijn geschikte doelgroepen? Hoe begint u? Een inspirerende bijeenkomst op weg naar inzicht in goede zelfzorg en een lichter spreekuur. 

Spreker(s)
Alma van de Pol, huisarts-onderzoeker UMC Utrecht en wetenschappelijk medewerker NHG 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Als huisartsen behandelen we dagelijks urineweginfecties, vaak bij oudere patiënten. In 2020 is de NHG-Standaard UWI veranderd: stel bij kwetsbare ouderen op basis van aspecifieke klachten niet de diagnose UWI.  

In een internationale RCT toonden wij aan dat actieve implementatie van de aanbeveling (met een stroomdiagram, een toolbox en scholing) effectief was om antibiotica voor UWI bij ouderen met de helft te verminderden. Hoe is het diagnose- behandelproces in uw praktijk en hoe kan actieve implementatie effectief verandering brengen? Kunnen we dit landelijk beschikbaar maken? Ik ga graag met u in gesprek tijdens deze sessie!

Spreker(s)
Thea van der Waart, kaderhuisarts seksuele gezondheid  

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Ervaar op welke manier het model Positieve Gezondheid (ontwikkeld door Machteld Huber, oud-huisarts en onderzoeker) kan worden ingezet tijdens consulten over seksuele gezondheid.   

Het doel is om veerkracht te bevorderen en de patiënt zoveel mogelijke eigen regie te laten voeren. Ook is het een manier om:  

 • de arts-patiëntrelatie te verstevigen,  
 • de druk op de zorg te verlagen en het 
 •  werkplezier van huisartsen zelf te vergroten.  

 We bespreken casuïstiek en kijken naar de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. 

Spreker(s)
Ulrich Schultz, huisarts in Deurne en lean consultant 

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Met de Lean methode worden knelpunten in uw praktijk benaderd als processen. Onder het knelpunt ‘drukte aan de telefoon’ of ‘drukte in mijn agenda’ gaan veel processtappen schuil die vaak niet zichtbaar zijn, maar wel onnodig veel tijd kosten.  

Door deze manier van werken houdt u meer tijd over voor directe patiëntenzorg. Tijdens de sessie maakt u kennis met de 5 Lean principes, de 8 verspillingen en werkplekmanagement.   

Spreker(s)
Indra Wamelink, huisarts in Amsterdam 

Pijler
Duurzaamheid

Beschrijving

Duurzame inzetbaarheid van huisartsen vereist werkplezier en voldoening. 

Leer hoe je door ‘Anders Luisteren’ motivatie, verbinding en een bruisende energie creëert in uw consulten. ‘Anders Luisteren’ verlegt de focus van medische zorgvraag naar menselijke behoefte. Het helpt om snel en doeltreffend duidelijk te krijgen wat het doel is dat de patiënt nastreeft. Daar is iedereen mee geholpen. De patiënt doordat hij begrip en erkenning krijgt voor zijn klachten én in zijn kracht wordt gezet deze op te lossen. De huisarts doordat het prettig samenwerkt met een dankbare, gemotiveerde patiënt en het voldoening geeft om van betekenis te zijn door echte impact op het welzijn van de ander. 

Spreker(s)
Carine den Boer, kaderhuisarts GGZ 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

U leert met een systematische aanpak hoe u grip krijgt op de diagnostiek en behandeling van van patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).  

Begin op tijd  met het ‘goede gesprek’ en verken de klachten breed. Een belangrijk moment is het komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie. U leert tijdens deze sessie hoe u dit doet.   

Ik bespreek een aantal verklaringsmodellen en metaforen die handig zijn bij het uitleg geven. Tenslotte bespreek ik welke factoren de klachten vaak beïnvloeden. Hiermee komen we tot  een plan van aanpak. 

Spreker(s)

 • Sita Bierma-Zeinstra, hoogleraar artrose, afdeling huisartsgeneeskunde Erasmusmc 
 • Dieuwke Schiphof, universitair docent en implementatiedeskundige Erasmusmc 

Pijler
Doorleren

Beschrijving

In 2040 is artrose de meest voorkomende chronische ziekte in de huisartspraktijk. Artrose wordt onterecht nog vaak gezien als een aandoening die bij het ouder worden hoort en waar niet veel aan te doen is.  

De huisarts is een belangrijke zorgverlener voor mensen met artrose. Maar de patiënt kan zelf de impact van de aandoening ook gunstig beïnvloeden. 

Krijg tijdens deze sessie vaardigheden om mensen met artrose uit te leggen wat het is, wat ze zelf kunnen doen en waarom bewegen zo belangrijk is. 

 Houd uw mobiel bij de hand, trek niet te strakke kleren aan en kom met al uw communicatieve vaardigheden. We hopen op veel inbreng en maken er samen een actieve en interactieve sessie van! 

Spreker(s)

 • Gert Baas, openbaar apotheker in Vleuten, junior-onderzoeker SIR Institute
 • Henk-Frans Kwint, openbaar apotheker in Academische apotheek Stevenshof, senior-onderzoeker SIR Institute
 • Monique Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk medewerker farmacotherapie NHG
 • Amanda van Walraven, apotheker en programmaleider farmacotherapie a.i. NHG

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

In 2022 kreeg 70% van de bevolking een geneesmiddel via de huisarts. Een deel daarvan is voor chronisch gebruik. Richtlijnen beschrijven vaak helder het starten van medicatie, maar minder vaak het stoppen. Er komt een moment dat stoppen of minderen beter past bij de gezondheidssituatie van de patiënt, in het bijzonder bij (kwetsbare) ouderen.  

Door middel van casuïstiek en interactieve elementen nemen we u mee in het verantwoord minderen en afbouwen van medicatie. Daarbij gebruiken we de module Minderen en stoppen van medicatie en de bijbehorende kennisdocumenten bij de MDR Polyfarmacie bij ouderen. Wat kunt u doen en met wie kunt u samenwerken? En wat vinden uw patiënten eigenlijk belangrijk? 

Spreker(s)

 • Bahar Golchehr, waarnemend huisarts en expertdocent Diversiteit eerstelijns geneeskunde Radboudumc 
 • Fatima Özer-Büyükçetin, waarnemend huisarts en expertdocent Diversiteit eerstelijns geneeskunde Radboudumc

Pijler
Doorleren

Beschrijving

Palliatieve zorg verlenen in een andere culturele context geeft u inzicht in een andere cultuur. Dat  kan boeiend zijn, maar ook ingewikkeld. Soms is er een taal- en/of cultuurbarriére waardoor je misschien op een andere manier zorg verleent dan u zou willen. Hoe kunt u dit, als huisarts,   overbruggen? Dat vertel ik u graag tijdens deze sessie.   

Spreker(s)

 • Karen Konings, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten 
 • Andrew Oostindjer, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten

Pijler
Doen

Beschrijving

Huisartsen twijfelen vaak over hun ECG vaardigheden. In 10 simpele stappen en rekening houdend met de situatie van uw patiënt kan iedere huisarts goed triëren over beleid. 

In deze sessie gaan we samen casussen oplossen. We hebben 10-tallen typische huisarts-ECG’s met valkuilen. U mag kiezen. 

Spreker(s)

 • Maret Zonneveld, huisarts in Houten en wetenschappelijk medewerker NHG 

Pijler
Doelmatigheid

Beschrijving

Zelfmetingen worden in de huisartsenpraktijk al vaak ingezet. De huisarts is verantwoordelijk voor de zorg die hij levert, ook als zelfmetingen worden ingezet.  

In deze workshop vertellen we u over de voor- en nadelen van zelfmetingen, de valkuilen en aandachtspunten bij het inzetten van zelfmetingen. De basis hiervoor is het nieuwe NHG-Standpunt. Dit beschrijft wat de kwaliteitskaders zijn om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk. Bekijk hier alvast het standpunt. 

Skills Lab

Een prolaps van de vaginavoorwand (cystocele) en/of uterus met klachten kan eenvoudig door de huisarts behandeld worden met een pessarium. We oefenen op fantomen met het plaatsen van een pessarium.

We nemen de anatomie, de indicaties en de uitvoering van schouder, knie, en triggerfinger injecties door. Ook is er ruimte om te oefenen op modellen.  

Aan bod komen o.a. de houding/technieken die gebruikt worden om een vrije ademweg te creeëren bij een kind tot 1 jaar en boven de 1 jaar. Ook is er aandacht voor de massagetechnieken. We zoomen in op de WHY en tot slot zal er aandacht zijn voor het gebruik van AED bij kinderen. 

In deze workshop bespreken we de pathofysiologie van BPPD, de laatste wetenschappelijke inzichten en de juiste uitvoering van de Dix-Hallpike en Epley-manoeuvre. Vervolgens zullen we deze manoeuvres uitgebreid samen oefenen.  

We gaan aan de slag met het oefenen van chirurgische vaardigheden op echte huiden. Als basis hebben we (trans-, intra- en subcutaan) hechten, maar u kunt ook andere ingrepen trainen.  

Een techniek om een grote mate van duidelijkheid te verkrijgen over de aard van een gepigmenteerde afwijking. Is het een melanocytaire afwijking of toch iets anders? Met dit 4 stappenplan leer je een simpele methode van beoordeling van naevi. 

Maak kennis met de echografie van de abdomen. Deze techniek stelt je in staat om de organen en de grote vaten van de boven- en onderbuik in beeld te brengen. Zo krijg je zicht op de grootte, structuur en de eventuele pathologische afwijkingen ervan. 

Oefenen van het plaatsen en verwijderen van IUD en Implanon.

Bij deze vaardigheid oefent u met het inbrengen en verwisselen van een verblijfskatheter.