Kernboodschap

Haal nog meer uit Thuisarts.nl. U weet straks precies hoe u Thuisarts.nl voor, tijdens en na uw consulten kunt inzetten. Ook geven we een doorkijkje naar de toekomst.

Beschrijving

Thuisarts.nl is 10 jaar geleden ontwikkeld op basis van de NHG-folders en patiëntenbrieven en wordt tegenwoordig jaarlijks maar liefst 65 miljoen keer geraadpleegd. Een ’world best practice volgens diverse belanghouders in de Nederlandse gezondheidszorg, met grote maatschappelijke impact. Toch kan het nog beter. Uit het recente NHG-Ledenonderzoek kwam naar voren dat verschillende functionaliteiten van Thuisarts.nl bij veel huisartsen nog onbekend zijn. En in hoeverre is Thuisarts.nl toegankelijk voor elke burger en elke patiënt?

In deze sessie gaan we in op het belang van toegankelijke gezondheidsinformatie en wat hierover uit de wetenschappelijke literatuur bekend is. We nemen u mee in het huidige gebruik van Thuisarts.nl door burgers en patiënten. Wanneer bezoeken zij Thuisarts.nl en welke vragen hebben zij? We laten zien hoe u in uw praktijk nog meer profijt kunt hebben van Thuisarts.nl. Ook gaan we in gesprek over wat er beter kan in de toekomst, voor de burger, de patiënt, u en andere zorgprofessionals.

Sprekers

 • Freya Burgers, huisarts en redacteur Thuisarts.nl
 • Ton Drenthen, NHG-programmaleider Thuisarts.nl
 • Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie UvA

Kernboodschap

Voor het behandelen van urologische klachten bestaan al veel eHealth mogelijkheden. In hoeverre zijn deze wetenschappelijk bewezen en toepasbaar binnen uw praktijk?

Beschrijving

Plasklachten en incontinentie zijn vervelende klachten die veel mannen en vrouwen hebben. Hoewel er goede conservatieve behandelopties zijn, ziet u maar een klein deel van deze patiënten op uw spreekuur. Schaamte, onwetendheid over ziekte en behandeling én wisselende therapietrouw staan een goede behandeling in de weg.

EHealth lijkt een goede oplossing. Behandeling via een app of website kan patiënten helpen om zelf al iets aan hun klachten te doen of een extra behandeloptie bieden aan patiënten die wel hulp via de huisarts zoeken. Dat idee hadden app-ontwikkelaars, dokters, bekkenfysiotherapeuten en anderen overal ter wereld ook. Zo bestaan er al meer dan 100 apps voor incontinentie en komen er op congressen veel nieuwe bekkenbodem-gadgets aan bod. Maar… helaas is het bewijs van werkzaamheid over het algemeen laag.

Ga met ons in discussie over eHealth en urologie. Waarom is dit toch een goede ‘match’? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en delen graag de mogelijkheden en het bewijs hiervoor. Kom ook meer te weten hoe deze nieuwe gadgets daadwerkelijk toepasbaar zijn in uw spreekkamer en bij uw patiënt. We laten mooie voorbeelden zien en ondersteunen de informatie met beschikbare literatuur.

Sprekers

 • Anne Loohuis, huisarts in opleiding en promovenda
 • Marco Blanker, huisarts, epidemioloog en universitair hoofddocent

Kernboodschap

Wat zijn de praktische mogelijkheden van eHealth, digitale zorg en online coaching voor uw huisartsenpraktijk? Wat zijn de voordelen en waar liggen de uitdagingen?

Beschrijving

De druk op de zorg neemt toe. Steeds meer mensen hebben 1 of meerdere chronische aandoeningen. EHealth, digitale zorg, online coaching… allemaal begrippen die de oplossing zouden zijn.

Maar is dat wel zo? Of komt er juist een zorg bij? Als huisarts, praktijkondersteuner of verpleegkundige bouwt u een band op en leert u de wensen en mogelijkheden van de patiënt kennen. Dit maakt júíst dat u persoonsgerichte zorg kunt leveren, 1 van de kernwaardes van de huisartsgeneeskunde. Maar gaat dit nog wel als veel online gaat? Bevordert eHealth samen beslissen en zelfmanagement of werkt het juist tegenovergesteld? Met voorbeelden van digitale ondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening gaan we in op deze vragen. We bespreken de voordelen, maar zeker ook de uitdagingen.

Daarnaast is er ruimte om ervaringen en mogelijke twijfels met betrekking tot online zorg te delen en te discussiëren over de mogelijkheden die er zijn.

Sprekers

 • Annerika Gidding-Slok, onderzoeker Universiteit Maastricht
 • Jiska Snoeck-Stroband, huisarts, voorzitter COPD en Astma huisartsen adviesgroep (CAHAG) & bestuur Longalliantie Nederland (LAN)

Kernboodschap

Technologie kan het leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers makkelijker maken.

Beschrijving

Naar verwachting hebben een half miljoen mensen rond 2040 dementie. Een half miljoen! Iedere huisarts ervaart nu al hoeveel impact deze aandoening heeft op de patiënt en zijn omgeving. Dementie vraagt veel van de zorg. Henk Herman Nap weet dat als geen ander. Als hoofdonderzoeker met een achtergrond in psychologie en gerontechnologie (PhD) is hij continu bezig met het zoeken van oplossingen. Er is gelukkig veel mogelijk op technologisch vlak om het leven van een persoon met dementie en zijn netwerk makkelijker te maken. Technologie die bewezen effectief is. Tijdens deze sessie zoomen we in op die mogelijkheden. We lopen een aantal casussen door en kijken in welke fase, welke voorziening toepasbaar is. Hoe ondersteunt dit de persoon met dementie zelf en zijn of haar mantelzorger? Verder laten we zien welke vergoedingsmogelijkheden er zijn.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: leefstijlmonitoring, een communicatie- en samenwerkingsplatform en ondersteuning bij de dagstructuur.

Spreker

 • Henk Herman Nap, themacoördinator Digitale Zorg Vilans

Kernboodschap

Inzage in het online dossier via patiëntportalen wordt breed toegepast en sinds kort melden de eerste patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zich bij de huisarts. We gaan in gesprek over de betekenis van deze veranderingen voor de huisartspraktijk.

Beschrijving

Deze sessie bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Waar staan we vandaag? We nemen de uitrol van het online dossier onder de loep en bekijken wat dit heeft opgeleverd, zowel voor u als de patiënt. We bespreken ervaringen en laten zien hoeveel patiënten hier gebruik van maken. Na dit onderdeel weet u ook wat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is en zijn we benieuwd of u al eens een patiënt op het spreekuur heeft gehad met vragen over de PGO.
 2. Vervolgens bekijken we het dossier. Inzage in dit dossier brengt dilemma’s met zich mee. Kunnen patiënten brieven en uitslagen eerder inzien dan hun huisarts? Moeten huisartsen het dossier nu gaan bijhouden in Jip-en-Janneke taal? Hoe zit het met het beroepsgeheim? Is dat bij patiënten in goede handen? Bestaat er ook een patiëntgeheim?
 3. Tot slot gaan we met elkaar op zoek naar praktische toepassingen die een positieve invloed hebben op de werkbelasting van uw praktijk. Waar zit de potentiële winst? Na dit onderdeel weet u waar u morgen mee aan de slag kunt.

NB: de sessie is gebaseerd op data uit het OPEN-programma en uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Sprekers

 • Bart Brandenburg, huisarts (niet praktiserend), programmamanager OPEN
 • Henk Schers, huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboudumc
 • Mariëtte Willems, huisarts, CMIO Stichting LEGIO, ICT-medewerker OPEN

Kernboodschap

Op welke manier kunnen ook patiënten met beperkte digitale vaardigheden profiteren van digitale toepassingen? Volg deze sessie en weet wat u kunt doen om deze patiënten hierbij te helpen.

Beschrijving

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Steeds meer zaken regelen we online. Dit biedt heel veel nieuwe kansen, ook in de huisartsenpraktijk. Maar wat als het omgaan met digitale toepassingen en het begrijpen van informatie over gezondheid niet vanzelfsprekend is? Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd en 1 op de 3 heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat is 1 op de 10 van uw patiënten tussen de 16 en 65 jaar.

In deze sessie gaan we in op het herkennen van laaggeletterdheid, beperkte gezondheidsvaardigheden en beperkte digitale vaardigheden van patiënten. Wat kunt u doen als huisarts? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook deze patiënten van digitale toepassingen kunnen profiteren?

Spreker

 • Eline Heemskerk, projectleider eHealth4All

Kernboodschap

Tijdens deze (interactieve) sessie maakt u kennis met de visie en aanpak van de inspectie en met die van kennis- en onderzoeksplatform NeLL. Aan de hand van voorbeelden gaan we met u in gesprek: hoe ziet u degelijke digitale zorg?

Beschrijving

Digitale huisartsenzorg is volop in beweging. Thuisarts.nl, teledermatologie, videoconsulten, telemonitoring, een goede app of website; het zijn voorbeelden die de huisartsenzorg veranderen en vormgeven. Het zorgt voor gemak bij de patiënt, besparing van tijd en betere beslissingen in de spreekkamer. Ook bij een groeiend tekort aan huisartsen en in tijden van crisis wordt digitaal steeds gebruikelijker. Waar fysiek contact niet nodig is, kan digitaal contact het nieuwe normaal worden.

Er zijn ook dilemma’s. Zorgt digitalisering niet voor verschraling? Voor minder toegankelijkheid van de zorg? Bijvoorbeeld voor mensen met lagere gezondheidsvaardigheden? Hoe zorg je dat digitale zorg veilig, verantwoord en passend bij de patiënt wordt ingezet? Staan de kernwaardes van het huisartsenvak niet onder druk door de toenemende digitalisering? Wetten, regels en richtlijnen geven soms houvast. Maar soms ook niet: dan moeten die nog gewijzigd of gemaakt worden. En soms liggen oplossingen niet in regels, maar in het leren vanuit de praktijk.

Sprekers

 • Jaco van Duivenboden, senior inspecteur eHealth, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Kasper Recourt, senior onderzoeker, National eHealth Living Lab (NeLL)

Kernboodschap

Wat is uw rol als huisarts in het voorkomen, het herkennen èn het verminderen van eenzaamheid bij uw patiënten? Zonder dat dit meer werkdruk oplevert. En welke rol heeft digitalisering hierbij?

Beschrijving

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem van pandemische omvang. Het is een oorzaak en het gevolg van gezondheidsproblemen. De oplettende huisarts signaleert en registreert: ICPC Z04.03. En dan?

In 2020 gaf 47% van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Van deze groep is 36% matig eenzaam en 11% voelt zich ernstig eenzaam. De huisarts wordt dus regelmatig hiermee geconfronteerd. Eenzaamheid geeft een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit. Omgekeerd kunnen chronische ziekten en beperkingen eenzaamheid veroorzaken.

We verkennen tijdens deze sessie de (on)mogelijkheden om de eenzame patiënt te helpen en onderzoeken welke rol digitalisering hierin heeft. Weet u welke on- en offline interventies bewezen effectief zijn? En kent u de sociale kaart om gericht te verwijzen bij sociale, emotionele of existentiële eenzaamheid? Tot slot houden we een pleidooi om ook zelf gesprekken te (blijven) voeren over zingeving. Want wij zijn ervan overtuigd: zingeving helpt, daar kan geen internet of wetenschap tegenop!

Sprekers

 • Arlette de Voogd, huisarts en huisarts-docent LUMC
 • Pieter Barnhoorn, huisarts-docent-onderzoeker, LUMC, afdeling public health en eerstelijnsgeneeskunde

Kernboodschap

Wilt u meer inzicht hoe de digitale aanvraag door patiënten van SOA diagnostiek werkt? En bent u benieuwd naar de voordelen en de dilemma’s? Ook ziet u een betrouwbaar praktijkvoorbeeld.

Beschrijving

Ongeveer 10 jaar geleden zijn de eerste digitale tools voor de aanvraag van SOA diagnostiek ontwikkeld. Aanleiding was enerzijds de behoefte van burgers om zelf medische zaken te kunnen regelen en anderzijds om overbelasting bij de GGD door aanvragen van SOA diagnostiek te voorkomen. Tijdens deze sessie leggen we uit hoe de digitale aanvraag van SOA diagnostiek werkt. Op welke manier kunnen patiënten zelf een vragenlijst digitaal invullen en op een verantwoorde wijze diagnostiek aanvragen?

We geven een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke publicaties. Ook gaan we in op de volgende vragen: werkt een digitale intake net zo goed als de anamnese van de huisarts? En hoe goed beklijven digitale adviezen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze digitale aanpak? Met behulp van een praktijkvoorbeeld leggen we uit hoe deze digitale tool precies werkt.

Sprekers

 • Filippo Zimbile, strategisch adviseur eHealth Soa Aids Nederland en landelijk coördinator eHealth publieke seksuele gezondheid RIVM, PhD kandidaat Universiteit Maastricht
 • Sanne van Delft, innovatie manager Unilabs Group