Kernboodschap

Wilt u meer digitaal gaan werken? Met dit stappenplan voert u gewenste veranderingen in uw praktijk door.

Beschrijving

De afgelopen periode, in een tijd waarin we leven met een pandemie, heeft de huisartsenzorg onder veel veranderende omstandigheden zorg moeten leveren. Veel praktijken zijn hierdoor al meer digitaal gaan werken. In andere praktijken is het eigenlijk gebleven zoals het was. Hoe komt het dat sommige praktijken veranderen, zich aanpassen, terwijl anderen dat niet doen? Is verandering in deze praktijk niet nodig of zijn er andere oorzaken?

Veranderen kan alleen als je weet waar je voor staat. Dit maken we inzichtelijk met behulp van een stappenplan. We bespreken welke kernwaardes u belangrijk vindt, wat redenen zijn om te veranderen/verbeteren en hoe u uw team meekrijgt.

Spreker

 • Klara Knapen, opleider praktijkmanagers huisartsenzorg bij Sitis

Kernboodschap

Ga mee op de reis die de COVID Radar app heeft doorlopen. We bespreken de do’s en don’ts van citizen science en de kansen die deze technologie biedt voor de zorg.

Beschrijving

De COVID Radar, gelanceerd in april 2020, is een app waarmee gebruikers zelf hun COVID-19 gerelateerde symptomen en social distancing kunnen rapporteren. Zij doen dit door in de app regelmatig een korte vragenlijst in te vullen, bij voorkeur dagelijks. De app gebruikt dynamische plattegronden om gebruikers feedback te geven over hun symptomen en gedrag vergeleken met nationale en regionale gemiddelden. Sinds de lancering heeft de app al meer dan 7 miljoen ingevulde vragenlijsten van bijna 300.000 unieke gebruikers verzameld.

Afgelopen 1,5 jaar gaf dit een uniek zicht op de pandemie. De technologie van de COVID Radar laat zien dat het haalbaar is om op korte termijn gedrag en symptoomdata van de populatie te verzamelen. Tegelijk vergt dit continue aandacht om gebruikers gemotiveerd te houden om de vragenlijst in te vullen. Ook is het belangrijk om snel in te kunnen spelen op nieuwe beleidsontwikkelingen van het kabinet, zoals de coronamaatregelen.

Spreker

 • Jessica Kiefte-de Jong, hoogleraar Population Health, LUMC

Kernboodschap

Leer meer over design thinking en welke tools u toepast om zorgprocessen te verbeteren samen met de patiënt. En ga aan de slag met methoden uit de creatieve industrie.

Beschrijving

Tijdens het NHG-webinar ‘Data: download of delete?’ lieten Mario de Zeeuw en Karin Alfenaar al zien dat design thinking een methode is om zorgprocessen te ontwerpen samen met de patiënt. Nu nemen ze u mee naar de praktijk. Aan de hand van een casus introduceren zij uiteenlopende, toegankelijke tools en laten ze zien waarvoor deze ingezet kunnen worden. U gaat vervolgens zelf kleine innovaties uitwerken volgens deze methode. Maak ook kennis met design thinking bij grotere innovaties, zoals samenwerking in de wijk of de introductie van eHealth.

Sprekers

 • Karin Alfenaar, programmamanager Co-creatie Health Hub Utrecht
 • Mario de Zeeuw, ontwerper en managing director Panton

Kernboodschap

Beslissingsondersteunende software staat nog in de kinderschoenen maar krijgt een steeds grotere rol in de zorg. Hoe kunnen big data slim ingezet worden?

Beschrijving

De complexiteit van het huisartsenvak is énorm. Het aantal verschillende zorgvragen, gecombineerd met de karakteristieken van de individuele patiënt, vereisen brede kennis en expertise. In het ideale geval moet een huisarts miljoenen patiënten zien om alle mogelijke situaties en uitkomsten te ervaren.

Voor een individuele huisarts is dit bijna onmogelijk. In hoeverre helpt beslissingsondersteunende software – gebouwd op deze big data – om tot waardevolle inzichten te komen? Eén ding is zeker: deze data en software moeten op een zorgvuldige manier gevalideerd en ontwikkeld worden, sámen met de zorgverleners. Alleen op die manier kunnen big data de zorg ondersteunen. Nu en in de toekomst.

Deze sessie gaat in op de voors en tegens van beslisondersteunende software en geeft een praktische invulling aan de hand van het medisch beslisondersteunend systeem NHGDoc.

Sprekers

 • David Reijmerink, huisarts Warmenhuizen, CMIO
 • Olivier Thijssens, product manager & Clinical Data Scientist Pacmed

Kernboodschap

Ga mee in de uitdagingen die digitale vaardigheden in de praktijk met zich meebrengen. Leer hoe u uw praktijk digivaardig maakt en wat u kunt doen om de inhaalslag te maken of bij te blijven op digitaal gebied.

Beschrijving

De digitale ontwikkelingen gaan sneller dan we bij kunnen houden. En dat vraagt digitale vaardigheden die meestal niet in de opleiding aan bod kwamen. Digitale basisvaardigheid helpt bij werkdruk, werkplezier en kwaliteit van zorg. Hoe maakt u uzelf en uw praktijk klaar voor de zorg van de toekomst?

Suzanne Verheijden integreert onderzoek en ruime praktijkervaring met humor, praktische werkvormen en tips. Na deze sessie weet u het zeker: digitalisering gaat nooit meer weg uit mijn beroep. En u staat in de startblokken om direct aan de slag te gaan!

Spreker

 • Suzanne Verheijden, programmamanager Digivaardig in de zorg

Kernboodschap

Insomnie komt veel voor, maar de meeste patiënten krijgen nog geen (goede) behandeling. Dat kan anders volgens onderzoek. We bespreken diverse medicatie, de rol van gedragstherapie en de effecten van i-Sleep (een online behandeling).

Beschrijving

Insomnie is een belangrijk gezondheidsprobleem: zo’n 10 tot 30% van de bevolking lijdt hieronder. De veerkracht van mensen vermindert en het vergroot de kansen op andere fysieke en mentale problemen. Richtlijnen adviseren vooral (cognitieve) gedragstherapie. Huisartsen schrijven nog (te?) vaak slaapmedicatie voor.

Onderzoek laat zien dat het ook anders kan. We nemen de diverse soorten slaapmedicijnen onder de loep, gaan in op de rol van gedragstherapie en kijken naar de effecten van i-Sleep. Wat vindt u van deze online behandeling? En wat is er nodig om dit in uw praktijk te realiseren? We maken hiervoor gebruik van 2 onderzoeken: het Dreaming onderzoek en een gerandomiseerde studie waarbij de effecten van i-Sleep zijn onderzocht.

Sprekers

 • Mette Bakker, huisarts & onderzoeker Amsterdam UMC
 • Annemieke van Straten, hoogleraar Klinische Psychologie Vrije Universiteit

Kernboodschap

De oplossingsgerichte aanpak gaat, anders dan bij medische modellen, uit van de gewenste uitkomst van de patiënt. De patiënt treedt hierbij op als (co-) expert van zijn eigen leven. En de huisartsen? Zij rapporteren meer werkplezier.

Beschrijving

Medische modellen zijn gebaseerd op keuzes van de makers. Ook wanneer makers gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek, zij kiezen namelijk de indicatoren. Cathy O’Neil zegt hierover: ‘Models are opinions embedded in mathematics’*. Modellen gaan uit van oorzaak en gevolg en werken goed in situaties waar deze duidelijk zijn.

Wanneer veel factoren een rol spelen, en oorzaak en gevolg niet meer te ontrafelen zijn, is deze aanpak minder succesvol. Denk aan chronische ziekten (we zien een toename van overgewicht en diabetes), psychische klachten en SOLK. Er bestaat een complementaire benadering: de oplossingsgerichte aanpak. Anders dan bij het medische model met de route probleem (klacht) -> onderzoek -> diagnose -> behandeling, begint oplossingsgericht werken bij de gewenste uitkomst. Het is een pragmatische stroming waarbij patiënten worden gezien als (co-)experts van hun eigen leven. Zij worden uitgenodigd om anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken. Beide werkvormen zijn goed te combineren: ‘the best of both worlds’.

*Geïnspireerd door opvattingen van Cathy O’Neil in Weapons of Math Destruction

Spreker

 • Pieter Jansen, huisarts, ambassadeur en trainer in oplossingsgericht werken

Kernboodschap

Laat u meenemen in de laatste innovaties op het gebied van duizeligheid en kom alles te weten over toegankelijke behandelmogelijkheden. Na deze sessie weten we zeker dat u met veel plezier de volgende duizelige patiënt op uw spreekuur ontvangt.

Beschrijving

Duizeligheid is een lastig probleem in de huisartsenpraktijk. Het is zelden levensbedreigend, maar de klacht kan leiden tot ernstige beperkingen voor de patiënt in het dagelijks leven en kan daarnaast hoge zorgkosten met zich meebrengen. Vooral chronische duizeligheid is een klacht waar veel huisartsen niet goed mee uit de voeten kunnen.

Bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC onderzoeken we al meer dan 15 jaar hoe we huisartsen kunnen helpen om duizeligheid beter te diagnosticeren en te behandelen. Een van de belangrijkste innovaties is de online oefenbehandeling Vertigo Training. Deze interventie hebben we ontwikkeld in de Nederlandse huisartsenpraktijk en vereenvoudigd naar verwachting de behandeling van chronische duizeligheid. We gaan samen aan de slag met de oefeningen uit deze online interventie. U zult ervaren dat behandelen van chronische duizeligheid gemakkelijker is dan het lijkt.

Sprekers

 • Otto Maarsingh, huisarts- onderzoeker en epidemioloog bij Amsterdam UMC
 • Vincent van Vugt, huisarts-onderzoeker en epidemioloog bij Amsterdam UMC

Kernboodschap

Het eHealth systeem Grip ondersteunt u in de begeleiding van patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten. Kom meer te weten hoe u Grip in de dagelijkse praktijk inzet.

Beschrijving

Huisartsen zien veel patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten door een chronische ziekte of met onbekende oorzaak. De relevante standaarden geven, na adequate somatische diagnostiek, een brede klachtexploratie, voorlichting en concrete adviezen, ingepast in een stapsgewijs plan met periodieke controles.

De eHealth toepassing Grip helpt u en uw patiënt om deze aanbevelingen daadwerkelijk op te volgen. Grip bestaat uit verschillende modules. Deze modules schatten de ernst van de klachten en beperkingen in, screenen op comorbide psychiatrische problematiek en stellen een SCEGS profiel op. Een dagboek helpt individuele klachtenpatronen te ontdekken en een zelfhulpmodule stelt voor iedere patiënt een persoonlijk plan op, dat door de POH-GGZ kan worden ingezet. Kom dus tijdens deze sessie alles te weten over de waardevolle toepassing Grip!

Spreker

 • Judith Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek UMCG