Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website http://www.NHG.org (“NHG.org”). NHG.org wordt beheerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”, “wij”of “ons”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347.
In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via NHG.org, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Webformulieren

Indien u een webformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, om onze systemen te beveiligen tegen ongewenste e-mails.

Lidmaatschap, donateurschap en POH-account

Met het invullen van een (buitengewoon) lidmaatschaps- of donateursformulier op NHG.org dient u een aantal gegevens in te vullen, zoals uw naam, (praktijk)adres, woonplaats, contactgegevens, bankrekeningnummer en BIG-nummer. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om uw lidmaatschap op te nemen in onze bestanden en het innen van contributie. Het is contractueel verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken, omdat we anders de overeenkomst met u niet kunnen uitvoeren. NHG gebruikt uw gegevens ook om, indien u een NHG account aanmaakt, u toegang te verschaffen in de webwinkel tot exclusieve producten en diensten en kortingen. Daarnaast kan NHG de gegevens gebruiken indien u contact met op ons opneemt met vragen of commentaar. De grondslag voor deze gegevensverwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u daar toestemming voor geeft kunnen uw gegevens worden gedeeld met het online platform Haweb.nl, dat door NHG en de Landelijke Huisartsen Vereniging mogelijk wordt gemaakt.

Als u huisarts in opleiding bent vragen wij ook om gegevens over uw opleiding. Dit doen wij om te controleren of u nog recht heeft op producten en diensten voor gereduceerde tarieven en uw opleiding voor rapportage aan de stichting SBOH. Het is contractueel verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken, omdat we anders de overeenkomst met u niet kunnen uitvoeren. Als u praktijkondersteuner bent vragen wij ook gegevens over het BIG nummer van uw huisarts en het lidmaatschap(nummer) van de Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg vereniging. Dit doen wij om vast te stellen of uw recht heeft producten en diensten voor gereduceerde tarieven en om de accreditatiepunten van scholing te kunnen toekennen. Het BIG-nummer wordt alleen gebruikt voor de identificatie van de huisarts.
Ten slotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

NHG account en webwinkel

Indien u een producten en/of diensten bij ons wil afnemen dient u in te loggen met uw NHG-account. Om voor u een account te registreren hebben wij uw naam, adres, geboortedatum en, indien u huisarts bent, uw BIG-nummer nodig. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om u de mogelijkheid te bieden om afgeschermd te bekijken welke abonnementen u hebt gesloten en welke producten en/of diensten u hebt afgenomen en, indien u lid bent, u exclusieve producten en diensten en kortingen aan te bieden op het afgeschermde gedeelte van NHG.org. Geboortedatum en BIG nummer worden alleen verwerkt voor identificatie bij het aanmaken van het account. De grondslag voor deze gegevensverwerkingen is het sluiten van een overeenkomst met u.  Het is contractueel verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken, omdat we anders de overeenkomst met u niet kunnen sluiten. Zodra u een product en/of dienst, zoals een cursus, wil bestellen via onze website dient u een aantal gegevens in te vullen, zoals uw naam, (praktijk)adres, woonplaats, contactgegevens en BIG-nummer. De grondslag voor deze gegevensverwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met u.  Het is contractueel verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken, omdat we anders de overeenkomst met u niet kunnen uitvoeren. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om u de producten te kunnen leveren en uw betaling te verwerken. Daarnaast verwerkt NHG deze gegevens om analyses te maken over campagnes, uitstroom en ten behoeve van marketing strategieën. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verzamelen, omdat we op die manier ons bedrijf beter kunnen uitoefenen.
Wij sturen u alleen informatie over producten en/of diensten, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Geboortedatum en BIG nummer worden alleen verwerkt om nascholingspunten weg te kunnen schrijven voor het College voor Accreditering Huisartsen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verzamelen, omdat [bespreken]
Ten slotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met uw NHG-account of de bestelling van producten en/of diensten nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Vragen stellen via NHG.org

Met het invullen van een vraagformulier op NHG.org dient u uw naam, e-mailadres en of u lid bent in te vullen. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen om antwoord te geven op uw vraag. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken, omdat wij anders uw vragen niet goed kunnen beantwoorden. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens is het mogelijk dat wij u niet kunnen contacteren om uw vraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Nieuwsbrief

Indien u middels de website toestemming heeft gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, dient u uw e-mailadres in te vullen. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u ons in dit kader verstrekt alleen om u de nieuwsbrief te verstrekken. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Overzicht huisartsgeneeskundig onderzoek

Met het invullen van een Wijzigingsformulier overzicht huisartsgeneeskundig onderzoek kunnen onderzoekers hun gegevens invullen ter ondersteuning van de onderzoeken en lacunes die op NHG.org gepubliceerd worden. Hierbij dient de onderzoeker ook persoonsgegevens door te geven, zoals de betrokkenen bij het onderzoek, de functies van de betrokkenen, de projectleider en de naam en contactgegevens van de contactpersoon. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om deze te publiceren op de website, zodat een bezoeker weet welk onderzoek door welke wetenschapper wordt uitgevoerd en wie contactpersoon is. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken, omdat Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Cookies

Daarnaast maakt NHG gebruik van cookies op NHG.org. Een cookie is een techniek waarmee informatie van randapparatuur kan worden verzameld en afgelezen. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan NHG.org. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van NHG.org, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres. Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies

Wij schakelen Google Analytics in om analytische cookies te plaatsen. Daarbij hebben we Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, conform de handleiding daarover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat wij zonder deze gegevens onze website niet voor u kunnen optimaliseren.

NHG.org maakt tevens gebruik van Hotjar. Ook deze dienst gebruiken wij om bezoekersgedrag te analyseren teineinde onze website en diensten te verbeteren. De informatie die Hotjar verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en uw gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard.

 

Cookie Geplaatst door Doel Verloopt na
_gat Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 1 minuut
_gid Google analytics Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
_ga Google analytics Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2  jaar
_hjClosedSurveyInvites Hotjar Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker ingaat op een enquête-uitnodiging. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al is getoond. 1 jaar
_hjDonePolls Hotjar Deze cookies wordt geplaatst zodra een bezoeker een poll voltooit. Het zorgt ervoor dat dezelfde poll niet opnieuw wordt weergegeven. 1 jaar
_hjMinimizedPolls Hotjar Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een poll-widget minimaliseert. Het zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door de site navigeert. 1 jaar
_hjIncludedInSample Hotjar Een cookie om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van trechters. 1 jaar
_hjShownFeedbackMessage Hotjar Deze cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker een inkomend feedbackverzoek minimaliseert of voltooit. Het zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd geladen wordt wanneer de bezoeker door de site navigeert. 1 jaar

 

Functionele cookies

Cookie Geplaatst door Doel Verloopt na
has_js Drupal Cookie om te kijken of de gebruiker javascript aan heeft staan sessie
cookies_accepted Drupal Cookie dat onthoudt of je de cookies wel of niet accepteert 3 maanden tot 1 jaar
*SESS<xyx> Drupal Een CMS cookie dat nodig is om de sessie van anonieme gebruikers goed te laten verlopen. 1 maand
Session_api_session Drupal Technische sessie cookie dat een random nummer genereert bij een websitebezoek en nodig om de website goed te laten functioneren. 1 maand

Deze cookies verzamelen uw IP adres en zijn nodig om NHG.org te laten functioneren. Hiermee kijken we bijvoorbeeld of javascript kan worden gebruikt in de pagina en onthouden wij uw keuze voor uw winkelwagen tijdens het betalingsproces. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voort de bovenstaande doeleinden, omdat onze website niet functioneert zonder deze gegevens.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van NHG.org werken.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken de persoonsgegevens die wij via webformulieren ontvangen aan een derde om te laten onderzoeken of het webformulier geen spam bevat. Bezoek https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html voor meer informatie over hoe deze partij met uw persoonsgegevens omgaat. Voorts kan NHG derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt NHG.org ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.
NHG zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door NHG is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij NHG hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3. BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.
Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

NHG.org kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten. NHG is niet verantwoordelijk voor die websites en dit beleid heeft geen betrekking op die websites. Wij raden u aan het privacy- en cookiebeleid van deze websites door te nemen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op die websites.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

7. UW RECHTEN EN CONTACT

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens te verstrekken aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@nhg.org.

Afmelden voor tracking door Google Analytics