Plenaire spreker

Odette Schouten

2019-08-20T07:56:13+00:00

Odette Schouten

Plenaire spreker

Odette Schouten is huisarts in Dordrecht en NHG-kaderhuisarts supervisie/coaching. Ze is als kaderarts aangesloten bij Coaches voor Medici, een onafhankelijk netwerk van coaches in de medische sector. De combinatie van zelf werken als huisarts en coaching van collega’s geeft beide functies verdieping en balans.

Juul Houwen

2019-08-20T06:40:00+00:00

Juul Houwen

Plenaire spreker

Huisarts in Nijmegen en gepromoveerd op het onderwerp ‘Ontwikkeling van een evidence-based communicatie interventie voor patiënten met SOLK’ binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Frank en Yvonne Guldemond

2019-08-20T08:05:05+00:00

Frank en Yvonne Guldemond

Plenaire sprekers

Frank en Yvonne Guldemond werkten vanaf 1980 als huisartsen in Ubachsberg. In 2017 droegen zij hun praktijk over. Ze blijven hun kennis en ervaring in de eerstelijns gezondheidszorg op diverse fronten inzetten.

Frank Guldemond (1952) is waarnemend huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Hij is projectleider voor de ontwikkeling van het Zorgcontinuüm Ouderenzorg in de regio Oostelijk Zuid-Limburg en betrokken bij diverse andere projecten rond de zorg voor ouderen van zorggroep HuisartsenOZL.

Yvonne Guldemond-Hecker (1952) is als staflid van de Huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht verantwoordelijk voor het onderwijs aan aios op de post. Verder is zij programmaleider van de PROFclass, een opleiding in kader van praktijkvoering voor huisartsen, en programmaleider van de Opleiding Spoedzorg van aios van Huisartsopleiding Nederland. Voorheen was zij bestuurder van zorggroep Huisartsen OZL.