Als we de komende 10 jaar niet werken aan een beter klimaat, dan hebben we een serieus probleem. Marjan Minnesma (directeur en oprichter van Stichting Urgenda) schetst in haar keynote waarom de urgentie zo groot is en hoe u kunt bijdragen aan een beter klimaat. Als arts kunt u er ook voor zorgen dat bepaalde onderwerpen hoger op de politieke agenda komen. Hoe? Ook dat hoort u tijdens deze keynote.

Juist een rol voor 50-plussers

We kunnen niet doorgaan zoals we nu doen, dan kunnen we over 10 jaar het tij niet meer keren. Volgens Marjan is het niet aan de jonge generatie, maar juist aan de 50-plussers om in actie te komen. Zij zitten op dit moment aan de knoppen om het verschil te maken.

Marjan: “Onze generatie heeft 80% van de uitstoot veroorzaakt, het is niet aan de komende generatie om dat op te lossen. Nederland behoort tot de 20% van de landen met de grootste uitstoot van de wereld. Wanneer we kijken naar de uitstoot per persoon staan we zelfs in de top 10. En dat is hoog, we kunnen niet naar anderen blijven wijzen, we moeten zelf in actie komen.”

Enorme invloed op de gezondheid

Klimaatverandering heeft enorm veel invloed op de gezondheid. Nieuwe ziekten ontstaan door stijging van de temperatuur, mensen hebben meer stress en er is een kans op een tekort aan gezonde voeding. De zorg moet daarop inspelen.

Marjan: Op dit moment draait het allemaal om grote bedrijven zoals Tatasteel, Schiphol en Chemours. Maar gezondheid is helaas geen bedrijf waar geld mee te verdienen valt, terwijl het juist belangrijk is dat gezondheid op nummer 1 komt te staan. Daar kunt u, als arts, bij helpen. Het zou mooi zijn als we zij aan zij kunnen vechten voor een schonere wereld; meer preventie in plaats van curatief werken. Juist artsen zijn voor veel mensen nog een betrouwbare bron. Wanneer u zich uitspreekt hierover, heeft dit dus zeker zin! 

Geen depressie

Demissionair minister Jetten heeft aangekondigd dat er 28 miljard is gereserveerd om 22 Mton reductie te realiseren. Als je bijvoorbeeld 100.000 woningen klimaatneutraal maakt, dan scheelt dat 0,2 Mton. Het klinkt als een bijna onmogelijke missie.

Marjan: “Het is niet de bedoeling om u een depressie aan te praten. Mijn verhaal is voor 1/3e misschien een treurig verhaal, maar 2/3e draagt het bij aan de oplossing. Ik wil benadrukken dat dit het moment is om in actie te komen.”

Het kan als u het wil

Met haar organisatie Urgenda heeft Marjan met 800 verschillende bedrijven 54 maatregelen opgeschreven die ervoor zorgen dat er 17 Mton minder uitstoot is. Ook de zorg heeft hieraan meegewerkt. De zorg is een enorme vervuiler, maar er zijn veel dingen die met een kleine wijziging een groot effect kunnen hebben.

Een mooi voorbeeld is een advies over het gebruik van een ander middel voor narcose. Dit middel is vele malen minder vervuilend. Of het advies om in ziekenhuizen luchtzuiveringsinstallaties uit te zetten wanneer ze niet gebruikt worden. Dit zorgt tot 50% minder verbruik van elektriciteit.

Marjan: “Klimaat verbeterende middelen lijken allemaal heel duur, maar onderaan de streep valt dit vaak best mee. De aanschaf van een elektrische auto is kostbaar, maar het gebruik is weer een stuk goedkoper. Ook het opzetten van een klimaat neutrale praktijk is kostbaar, maar het betaalt zich snel terug. Het zijn heel veel druppels die de steen uithollen. Het maakt echt verschil als je samen aan de slag gaat.”