Er is vaak een enorme administratielast bij huisartsen. Soms opgelegd door de zorgverzekering, soms door eigen toedoen. Tijdens deze keynote van Boukje Keijzer (gepromoveerd sociaal psycholoog en communicatiewetenschapper) krijgt u handvatten om rek in de regels te vinden en op die manier meer lucht te krijgen

Vind balans met haar methodiek

Haar methodiek ‘De regels en de rek’ biedt de perfecte basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Want tussen de regels is er veel meer ruimte dan u denkt.  Ze houdt onze behoefte aan houvast tegen het licht, maar stelt ook de hang naar vrijheid en ruimte ter discussie.

Boukje gebruikt 7 strategieën waarmee u aan de knoppen kunt draaien om meer rek te vinden en systemen om te buigen.  

Waar zit de rek?

Boukje heeft met verschillende huisartsenpraktijken al een traject doorlopen. Samen met het team bekijkt ze waar de rek zit. Niet alle regels zijn namelijk vaste regels. Soms zijn richtlijnen of regels allang achterhaald, maar nooit verwijderd uit het werksysteem. 

Boukje: “Ik ben een ontregel expert. We kunnen uiteraard wijzen naar de bureaucratische druk en lasten die de overheid of de zorgverzekeraar ons oplegt. Maar er zijn ook heel veel elementen die je in je eigen organisatie hebt vormgegeven. Bij die zelf opgelegde regels, daar is juist winst te behalen. Dat wil ik graag laten zien.” 

Het kan echt anders

Veranderingen kosten tijd. Maar met wat simpele wijzigingen in het vaste systeem, een flinke dosis creativiteit, een enorme hoeveelheid aanstekelijke energie en talloze voorbeelden laat ze zien dat het echt anders kan. 

Een mooi voorbeeld

Boukje: “De vraag van een patiënt om een verwijzing naar de specialist bijvoorbeeld. Het aan de patiënt uitleggen en overtuigen dat dit niet nodig is, kost zowel de huisarts als de assistent tijd. Hoe kun je ervoor zorgen dat je die vraag niet meer krijgt en dat de specialist de patiënt niet opnieuw naar jou terugstuurt? Daar zijn tal van oplossingen voor te bedenken. Een telefoontje naar de specialist bijvoorbeeld, of een heldere brief aan de patiënt waarin wordt uitgelegd waar wel en geen verwijzing voor nodig is en waarom niet.

Zelf heeft u invloed

Boukje wil mensen laten inzien dat wanneer je er zelf invloed op hebt, je hier zelf ook iets aan kunt doen. Dat wil niet zeggen dat daarmee de regeldruk opeens weg is.

Boukje: “Ik beschik niet over de magie om alle administratieve problemen te laten verdwijnen. Daarvoor is de dialoog met de zorgverzekeraars en overheid belangrijk en dat is niet aan de individuele huisarts om die aan te gaan.” 

Boukje merkt dat het helpt om samen met directe collega’s of stakeholders (zoals apotheker, fysiotherapeut en andere paramedici) om tafel te gaan.

Boukje: “Vaak weten we van elkaar niet eens waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren en dat het anders kan. Als je dan samen toch een lastenverlichting voor elkaar krijgt, dan krijg je het gevoel dat je het heft weer in eigen hand hebt.”