Werken aan duurzaamheid, waarom?

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De World Health Organization heeft alle artsen wereldwijd opgeroepen het goede voorbeeld te gaan geven. Ook de nieuwe KNMG Gedragscode voor artsen stelt dat artsen zich inzetten voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld. 

Aspecten duurzaamheid in de huisartsenzorg

In de context van huisartsenzorg omvat duurzaamheid verschillende aspecten, zoals:

  • milieuvriendelijke praktijkvoering,
  • het bevorderen van gezonde levensstijlkeuzes bij patiënten,
  • het aanpakken van de langetermijneffecten van behandelingen én de
  • duurzame inzetbaarheid van de huisartsen zelf.

Bekijk op nhg.org ook welke eenvoudige stappen u kunt nemen op het gebied van duurzaamheid.

Diverse sessies over de pijler Duurzaamheid

Per ronde kunt u kiezen uit diverse sessies die gaan over de pijler duurzaamheid. Bekijk het programma.

‘Nu is het moment, kom ook in actie’

Welke invloed heeft u, als huisarts, op het klimaat? Marjan Minnesma (directeur en oprichter van Stichting Urgenda) schetst de urgentie, maar geeft ook de oplossing.

Meer over deze keynote