Werk efficiënter, werk doelmatig 

Met doelmatigheid bedoelen we het vermogen om zorg zodanig te verlenen dat dit het beste resultaat oplevert. Daarbij rekening houdend met beschikbare middelen, zoals financiën, menskracht en tijd.  

Binnen de huisartsenzorg speelt doelmatigheid een cruciale rol. U wilt op een zo efficiënt mogelijke manier werken en zorg verlenen aan uw patiënt.  

Wat levert doelmatig werken op?  

Doelmatigheid leidt tot een betere verdeling van zorg en het verminderen van verspilling. Dit kunt u bereiken door het gebruik van:  

  • evidence-based benaderingen 
  • het verminderen van overbodige tests en behandelingen 
  • het bevorderen van goede communicatie tussen huisartsen en andere zorgverleners.  

Diverse sessies over de pijler Doelmatigheid

Per ronde kunt u kiezen uit diverse sessies die gaan over de pijler doelmatigheid. Bekijk het programma.

Aan de slag met doelmatigheid? 

Volg dan de keynote van Boukje Keijzer. Boukje geeft deze dag handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met de rek in de regels te vinden. Boukje gebruikt hiervoor 7 strategieën.   

Meer over deze keynote