NHG-Congres 2019, Relax ’t is gewoon complex

Omgaan met complexe zorgvragen in de dagelijkse praktijk
Huisartsen krijgen bij uitstek te maken met combinaties van factoren zoals multimorbiditeit, polyfarmacie, dementie, sociale en psychische problemen, SOLK, en beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij deze complexe zorgvragen treedt de huisarts vaak op als begrenzer, probleemoplosser en coördinator, die contextgebonden netwerkzorg levert buiten de standaarden om. Complexe zorg is huisartsgeneeskunde pur sang: soms frustrerend, vaak uitdagend en altijd intrigerend.

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in complexe zorg? Uw verhaal delen en nieuwe inzichten opdoen? Kom dan naar het NHG-Congres, op vrijdag 15 november 2019 in Maastricht. Met zowel Nederlandse als internationale keynotesprekers biedt het NHG-Congres 2019 een inspirerend programma.

Deze dag wilt u niet missen!
U haalt kennis op en krijgt handvatten voor omgaan met complexe zorgvragen. Natuurlijk is er voldoende tijd om met uw collega’s bij te praten, ideeën uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. U gaat naar huis met nieuwe inzichten, praktische tips en ideeën voor samenwerking.

Graag tot ziens op 15 november in Maastricht.

Namens de congrescommissie,

François Schellevis

Hoogleraar Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk
Voorzitter congrescommissie 2019