Nikki Makkes

Huisarts en kaderhuisarts ggz

Nikki Makkes

Huisarts en kaderhuisarts ggz

Biografie

Nikki Makkes is huisarts in de wijk Overvecht in Utrecht. Bij Overvecht Gezond, een samenwerkingsverband van eerstelijnspraktijken, heeft zij de portefeuille ggz onder haar hoede. In 2016 rondde zij de NHG-Kaderopleiding ggz af. Binnen het ZonMw-programma Op één lijn was zij projectleider van het programma ‘SOLK gezond georganiseerd in de eerste lijn’ (2011-2013).

In de periode 2014-2016 was Makkes inhoudelijk projectleider van het project Krachtige basiszorg. Dit is een integrale wijkaanpak die op de werkvloer in de wijk Overvecht in Utrecht is ontwikkeld, uitgevoerd door Overvecht Gezond, Buurtteamorganisatie Sociaal, Zilveren Kruis, gemeente Utrecht, partners in de wijk en Raedelijn. NIVEL was bij Krachtige basiszorg betrokken als kennispartner en het project is gefinancierd met subsidie van het innovatiefonds SAG.

Nikki Makkes heeft samen met Jacqueline van Riet het 4-Domeinenmodel ontwikkeld.