Het verhaal van de patiënt, het oog en oor van de dokter

09 nov 2018
10:10 - 10:30
King Willem Alexander

Het verhaal van de patiënt, het oog en oor van de dokter

Spreker
Christien Brinkgreve
Emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht en schrijfster

Geneeskunde begint met kijken en luisteren, steeds opnieuw, en deze kunst en kunde moet niet versteend raken doordat we protocollen volgen en uitgaan van statistische kennis.

Problemen zijn van alle tijden, maar de manier waarop professionals behandelbare klachten benoemen en sorteren, verschuift. Verdriet, rouw, angst en stress horen bij het leven, maar worden in deze tijd al snel gelabeld als psychische stoornissen die behandeling behoeven. Diagnostische stelsels als de DSM liggen klaar, de tijdsdruk is groot, en dat heeft een dwingende werking op arts en patiënt om klachten onder te brengen in de voorhanden categorieën met de daaraan gekoppelde behandeling en systemen van vergoeding.

Wat in het gedrang komt, zijn luisteren naar het verhaal van de patiënt en oog hebben voor de context van gezin, werk en cultuur. Imperatieven van snelheid en succes belemmeren de tolerantie voor rouw en ontregeling, voor de beautiful distress van het bestaan.

Kijken, luisteren en nadenken blijven de kern van het vak: de onbevangen blik, niet gehinderd door richtlijnen en scorelijsten, gevormd door ervaring en kennis van zaken en patiënten.