Nieuws

8
aug

De congresvoorzitter aan het woord

Psychische klachten, wat kunnen wij daar als huisartsen mee? Op tijd signaleren en diagnosticeren uiteraard, maar ook normaliseren. Want wat is gek en wat is normaal? Om deze en andere vragen uit te diepen, gebruiken we in dit NHG-Congres over psychische klachten nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid. Niet alleen die van de patiënt, maar ook die van de dokter.

We gaan in op handvatten om in de praktijk om te gaan met alledaagse psychische klachten, zoals burn-out, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, of een kind met gedragsproblemen.

Hoe organiseer je dat alles, en met wie? Hoe krijg je goede zorg, in samenwerking met de patiënt, de praktijkondersteuner-ggz, het sociale domein, en de ggz-organisaties?

Tijdens het congres zal er veel aandacht zijn voor ervaren, zien en luisteren. Kortom, zet al je zintuigen op scherp. Om je uiteindelijk bewuster te worden van je bekwaamheid in psychische klachten. En om te ervaren dat deze klachten niet alleen omvangrijk en complex zijn, maar ook boeiend, en dat we veel kunnen betekenen voor patiënten.

Tot 9 november in Den Haag!

Lees ook het interview met Christine Weenink over het NHG-Congres in het meinummer van H&W (2018): ‘Psychische gezondheid is vooral weerbaarheid