Schrijf u in!

Leden met HAweb

Heeft u uw HAweb-account al geactiveerd? Dan zijn uw persoonsgegevens al bekend in onze website en kunt u zich direct inschrijven voor het NHG-Congres.

 

Leden zonder HAweb

Indien u uw HAweb-account nog niet heeft geactiveerd dan vragen we u dat eerst te doen. Hiervoor heeft u uw NHG-nummer nodig. Indien u uw NHG-lidmaatschapnummer niet weet, kunt u deze hier opvragen. Daarna kunt u zich alsnog inschrijven als NHG-lid.

Niet-Leden

Indien u geen NHG-lid bent dan kunt u zich via de knop hieronder inschrijven. U voert de benodigde gegevens in en kiest bij “Categorie” voor “Geen lid”.

 

Meer informatie over inschrijving

Programmakeuze

Voorrangsregeling

Tarieven

Betaalwijzen

Annulering

Congrestoegang

Accreditering

Vragen

Programmakeuze

Er zijn dit jaar 2 semiplenaire en 24 kleinere sessies. Naast de plenaire openings- en slotlezingen volgt u de semiplenaire sessies A en B. Daarnaast kunt u twee kleinere sessies naar keuze volgen.
Bij uw inschrijving geeft u aan welke twee kleinere sessies u wilt volgen. Degenen die zich het eerst aanmelden, hebben de eerste keus. Begin november ontvangt u de toegangskaarten voor alle programmaonderdelen waarvoor u bent ingedeeld.

Voorrangsregeling

Het NHG-Congres is toegankelijk voor leden, aios-leden, buitengewone leden en niet-leden van het NHG. NHG-leden hebben voorrang op niet-leden, mits zij zich vóór 23 oktober hebben ingeschreven. Na 23 oktober worden alle inschrijvingen gelijk behandeld. Bij overinschrijving is dus eerst het aantal inschrijvingen van NHG-leden bepalend en vervolgens de datum van binnenkomst van de inschrijvingen.

Tarieven

Er zijn drie inschrijvingstermijnen. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe lager de congresprijs. De tarieven vindt u in onderstaande tabel.

Lidmaatschap Registratie Periode Tarief
NHG-lid Vroege registratie Tot en met maandag 25 september € 290,-
NHG-lid Normale registratie Dinsdag 26 september tot en met maandag 23 oktober € 322,-
NHG-lid Late registratie Na maandag 23 oktober € 420,-
NHG-lid Voorprogramma € 40,-
NHG-lid partner Voorprogramma € 40,-
NHG-lid Feest € 100,-
NHG-lid partner Feest € 100,-
Aios-NHG-lid Vroege registratie Tot en met maandag 25 september € 223,-
Aios-NHG-lid Normale registratie Dinsdag 26 september tot en met maandag 23 oktober € 256,-
Aios-NHG-lid Late registratie Na maandag 23 oktober € 355,-
Aios-NHG-lid Voorprogramma € 40,-
Aios-NHG-lid partner Voorprogramma € 40,-
Aios-NHG-lid Feest € 100,-
Aios-NHG-lid partner Feest € 100,-
Niet-leden Congresdeelname € 426,-
Niet-leden Voorprogramma € 45,-
Niet-leden Feest € 125,-

Leden en niet-leden

Houd bij uw digitale inschrijving uw betaalpas bij de hand in verband met directe overmaking van het verschuldigde bedrag via iDEAL. Na uw registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Aios

Na uw digitale registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging, waarin het totaalbedrag van uw congresdeelname en feestavond is opgenomen. Het totaalbedrag wordt in rekening gebracht bij de SBOH en verrekend met uw persoonlijk budget. Dit geldt ook voor eventuele annuleringskosten.

Annulering

Annulering van uw inschrijving (zowel voor het congres als het avondprogramma) kan uitsluitend per e-mail bij Your Back Office. Daarbij geldt de onderstaande terugbetalingsregeling.

De administratiekosten ad € 30-, zullen wij in alle gevallen doorberekenen.
Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.

Voorprogramma:

  • Het voorprogramma kan niet worden geannuleerd.

Congres:

  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het congres bent u alleen € 30,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering van vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, plus € 30,- administratiekosten.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Avondprogramma:

  • Tot twee weken voor aanvang van het avondprogramma bent u alleen € 30,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen twee weken tot een week voor aanvang van het congres bent u 50% van de kosten voor het avondprogramma verschuldigd, plus € 30,- administratiekosten.
  • Bij annulering in de laatste week bent u het volledige bedrag voor het avondprogramma verschuldigd.

Congrestoegang

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging. U ontvangt deze niet per post. Begin november wordt uw congrestoegang toegestuurd.

Deelnemers die zich niet hebben ingeschreven en/of geen toegangsbewijs (badge + sessievouchers + eventueel voucher voor voorprogramma en/of feest) hebben, dienen zich te melden bij de registratiebalie.
De registratie-/informatiebalie is op 17 november van 08.30 tot 18.00 uur open.

Accreditering

Het congres is voor 5 uur geaccrediteerd onder nummer ID-296788.

Vragen

Voor vragen over de congresregistratie kunt u contact opnemen met:

Your Back Office
info@yourbackoffice.nl
010-2581058

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met:

Evenementen NHG
evenementen@nhg.org
030-2823500