Schrijf u in!

Leden met HAweb

Heeft u uw HAweb-account al geactiveerd dan zijn uw persoonsgegevens al bekend in onze website en kunt u zich direct inschrijven voor het NHG-Congres.

 

Leden zonder HAweb

Indien u uw HAweb-account nog niet heeft geactiveerd dan vragen we u dat eerst te doen. Naast uw geboortedatum heeft u hiervoor ook uw BIG-nummer nodig.

 

Niet-Leden

Indien u geen NHG-lid bent dan kunt u zich via de knop hieronder inschrijven. U voert de benodigde gegevens in en kiest bij “Categorie” voor “Geen lid”.

 

Praktische informatie

Keuze programmaonderdelen

Voorrangsregeling

Tarieven

Betaalwijzen

Annulering

Congresbescheiden

Accreditering

Vragen

Keuze programmaonderdelen

Naast de plenaire openings- en slotlezingen volgt u de grote sessies AA en ZZ. Daarnaast kunt u twee kleine sessies (een in de ochtend en een in de middag) naar keuze volgen. Bij uw inschrijving geeft u aan welke twee kleine sessies u wilt volgen. Degenen die zich het eerst aanmelden, hebben de eerste keus. Begin november ontvangt u de toegangskaarten voor alle programmaonderdelen waarvoor u bent ingedeeld. Programma Congres 2016

Voorrangsregeling

Het NHG-Congres is toegankelijk voor leden, aiosleden, buitengewone leden en niet-leden van het NHG. NHG-leden hebben voorrang op niet-leden, mits zij zich vóór 24 oktober hebben ingeschreven. Na 24 oktober worden alle inschrijvingen gelijk behandeld. Bij overinschrijving is dus eerst het aantal inschrijvingen van NHG-leden bepalend en vervolgens de datum van binnenkomst van de inschrijvingen.

Tarieven

Er zijn drie inschrijvingstermijnen. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe lager de congresprijs. De tarieven vindt u in onderstaande tabel.

Lidmaatschap Registratie Periode Tarief
NHG-lid Vroeg Tot en met 26 september € 285,-
NHG-lid Normaal 27 september tot en met 24 oktober € 316,-
NHG-lid Laat Na 24 oktober € 413,-
NHG-lid Voorprogramma € 40,-
NHG-lid partner Voorprogramma € 40,-
NHG-lid Feest € 100,-
NHG-lid partner Feest € 100,-
Aios-NHG-lid Vroeg Tot en met 26 september € 219,-
Aios-NHG-lid Normaal 27 september tot en met 24 oktober € 252,-
Aios-NHG-lid Laat Na 24 oktober € 349,-
Aios-NHG-lid Voorprogramma € 40,-
Aios-NHG-lid partner Voorprogramma € 40,-
Aios-NHG-lid Feest € 100,-
Aios-NHG-lid partner Feest € 100,-
Niet-leden Congresdeelname € 419,-
Niet-leden Voorprogramma € 45,-
Niet-leden Feest € 125,-

Betaalwijze leden en niet-leden

Houd bij uw digitale inschrijving uw betaalpas bij de hand in verband met directe overmaking van het verschuldigde bedrag via iDEAL. Na uw registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Betaalwijze aiossen

Na uw digitale registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging, waarin het totaalbedrag van uw congresdeelname en feestavond is opgenomen. Het totaalbedrag wordt in rekening gebracht bij de SBOH en verrekend met uw persoonlijk budget. Dit geldt ook voor eventuele annuleringskosten.

Annulering

Annulering van uw inschrijving (zowel voor het congres als het avondprogramma) kan uitsluitend per e-mail bij Your Back Office. Daarbij geldt de onderstaande terugbetalingsregeling. De administratiekosten ad € 30-, zullen wij in alle gevallen doorberekenen. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.

Voorprogramma:

  • Het voorprogramma kan niet worden geannuleerd.

Congres:

  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het congres bent u alleen € 30,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering van vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, plus € 30,- administratiekosten.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Avondprogramma:

  • Tot twee weken voor aanvang van het avondprogramma bent u alleen € 30,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen twee weken tot een week voor aanvang van het congres bent u 50% van de kosten voor het avondprogramma verschuldigd, plus € 30,- administratiekosten.
  • Bij annulering in de laatste week bent u het volledige bedrag voor het avondprogramma verschuldigd.

Congresbescheiden

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging. U ontvangt deze niet per post. Begin november worden uw congresbescheiden toegestuurd. Dan ontvangt u ook – als u zich hiervoor heeft ingeschreven – de toegangskaarten voor het feest.

Alleen deelnemers die zich niet tijdig inschrijven en niet op tijd de congresbescheiden kunnen ontvangen, dienen zich voor aanvang van het congres te melden bij de registratiebalie (18 november geopend van 08.30-18.00 uur).

Accreditering

Het congres is voor 5 uur geaccrediteerd onder nummer ID-262004.

Vragen

Voor vragen over de congresregistratie kunt u contact opnemen met:

Your Back Office
info@yourbackoffice.nl
010-2581058

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met:

Evenementen NHG
evenementen@nhg.org
030-2823500